Przełam lody obojętności

Tomasz Welcz
,

Lodołamacze to ludzie, firmy, instytucje, stowarzyszenia, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. To wszyscy ci, którzy dają im pracę i tym samym szansę funkcjonowania w społeczeństwie. W naszym województwie zainaugurowano dziewiątą już edycję konkursu dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

W tym roku organizatorem konkursu Lodołamacze jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której założycielem jest POPON. – Przede wszystkim chcemy przełamywać stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, promować pracodawców, którzy zatrudniając te osoby, nie patrzą tylko na aspekt finansowy, ale którzy potrafią połączyć ekonomię z odpowiedzialnością społeczną. I te firmy chcemy wyróżniać  – mówiła Magdalena Słonecka, przedstawicielka organizatora konkursu.

Lodołamacze, podobnie jak w latach ubiegłych, składają się z dwóch etapów – regionalnego i centralnego. W pierwszym – kapituły, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wyłaniają finalistów regionalnych. Zwycięzcy automatycznie przechodzą do centralnego etapu, w którym kapituła wybiera ogólnopolskich Lodołamaczy 2014.

Kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach: zatrudnienie chronione – pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej; otwarty rynek pracy – przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębiorcy; Lodołamacz instytucja – stowarzyszenia, organizacje, fundacje i instytucje nieprowadzące działalności gospodarczej. Są również dodatkowe wyróżnienia: Super Lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych, czyli przedsiębiorcy, instytucji, zakładu oraz Lodołamacz Specjalny – dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

– Jeżeli chodzi o etap regionalny w naszym województwie, to na formularze zgłoszeniowe czekamy do 31 lipca. Można je nadsyłać pod adresem bydgoskiego oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Hetmańskiej 38 lub adresem mailowym lodolamacze.info.pl, gdzie również można pobrać formularze zgłoszeniowe – informuje Magdalena Słonecka.

Uroczysta gala ogólnopolska odbędzie się 8 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

Reklama