Protest przeciwko rzezi dzików

Magdalena Jabłońska
,

Bydgoski Ruch Antyłowiecki zaprasza 11 stycznia o 17.30 pod biuro PiS (Gdańska 10), żeby wyrazić swój sprzeciw wobec zleconej przez ministra środowiska, ogólnokrajowej rzezi dzików (w tym ciężarnych samic).

Odstrzał na niespotykaną skalę ma być argumentowany kwestią ASF tyle, że naukowcy są zgodni, co do tego, że polowania przyczyniają się do wzrostu skali problemu. Trudno przecenić znaczenie tego gatunku dla ekosystemu; dzikie świnie wpływają pozytywnie na bioróżnorodność lasów przez buchtowanie ściółki, a także na ich stan sanitarny ponieważ zjadają padlinę. Żywią się też szkodnikami drzew, przez co chronią drzewostany przed gradacjami.

materiały nadesłane: Bydgoski Ruch Antyłowiecki

Reklama