ProNatura będzie współpracować z ukraińskim miastem Krzemieńczuk

Tomasz Welcz
,

12 maja podpisane zostało porozumienie o współpracy z miastem Krzemieńczuk. To jeden z efektów Forum Polsko-Ukraińskiego, którego ProNatura była organizatorem. Kolejnym zagranicznym partnerem spółki jest – od dzisiaj oficjalnie – PK Kremenchuk Inwest.

„Memorandum o współpracy” podpisali w siedzibie ProNatury: prezes zarządu Konrad Mikołajski, wiceprezes zarządu Dariusz Gręzicki oraz dyrektor Andrij Melnyk i Oksana Kuźmenko z Przedsiębiorstwa Komunalnego Krzemieńczuckie Centrum Stosunków Międzynarodowych i Rozwoju Ekonomicznego Miasta Kremenchuk Inwest.

Spotkanie nieprzypadkowo odbyło się na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, który miesiąc temu był pokazywany Ukraińcom podczas Forum Polsko-Ukraińskiego „Nowoczesna Gospodarka Komunalna Miasta Bydgoszczy”. Wysoką notę idei forum oraz jego formule i samej organizacji wystawił Andrij Melnyk.

– Bydgoszcz może szczycić się pozycją krajowego lidera w zakresie gospodarki odpadami. Dzięki ZTPOK w kilka lat dogoniliśmy kilkudziesięcioletnie opóźnienia w stosunku do Europy Zachodniej w tym obszarze. Udało się m.in. zmniejszyć o 80 procent ilość składowanych odpadów. Otwieramy się na Ukrainę i chcemy służyć naszym doświadczeniem i wiedzą. Deklarujemy też pełną współpracę w zakresie rozwiązań w gospodarce odpadami, np. poprzez szkolenia kadry – poinformował Konrad Mikołajski.

– Szczególnie cenimy możliwość pomocy w przygotowaniu dużych projektów – mówił dyrektor PK Kremenchuk Inwest.

Jest to pierwsze porozumienie zawarte przez spółkę komunalną z Krzemieńczukiem, który jest miastem partnerskim Bydgoszczy od 30 czerwca 2004 r. Położony w środkowej części Ukrainy, nad Dnieprem, w obwodzie połtawskim, ośrodek liczy ok. 250 tys. mieszkańców. Powstało w drugiej połowie XVI w. jako kresowa osada kozacka w Rzeczypospolitej. To  polski król Jan Kazimierz nadał miastu prawa miejskie.  Obecnie to największe miasto przemysłowe obwodu połtawskiego należące do ośmiu najbardziej rozwiniętych miast Ukrainy. Przez ponad 200 lat Krzemieńczuk słynął z targów, które pod względem obrotów handlowych zajmowały wiodące miejsce w kraju. Handlowano wszystkim: żelazem, skórami, suknami, płótnem, wiejskim inwentarzem. Na północ od miasta, na Dnieprze, znajduje się elektrownia wodna oraz sztuczny zbiornik wodny. Ponadto miasto pozostaje wciąż ważnym węzłem komunikacji kolejowej. W Krzemieńczuku znajdują się znane w Europie zakłady przemysłowe: rafineria ropy naftowej, zakłady budowy samochodów ciężarowych KRAZ, największy w Europie zakład produkcji kół i podwozi (źródło: www.bydgoszcz.pl).

– Cieszę się, że ProNatura może wzbogacić partnerstwo miasta Bydgoszcz z Krzemieńczukiem. Działanie naszej spółki opiera się o zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu (koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy – przyp. aut.) – komentuje Konrad Mikołajski.

ProNatura współpracuje także z włoską spółką SILEA. Więcej informacji na ten temat: http://pronatura.bydgoszcz.pl/?/0/0/0/875.

Materiał nadesłany: Promocja ProNatura

Reklama