Program „Lepsze jutro” z unijnym dofinansowaniem

Marek Tomaszewski
,

Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wezmą udział w programie „Lepsze jutro” i zdobędą kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna osób niepełnosprawnych. Skorzystają na tym potrzebujący mieszkańcy, którymi zajmą się świeżo upieczeni pielęgniarze. Projekt otrzymał ponad 800 tysięcy złotych dofinansowania z Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest zdobycie umiejętności społecznych i zawodowych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi. Jego beneficjentami będzie 12 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zagrożeni są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dzięki programowi zdobędą zawód opiekuna osób niepełnosprawnych, a następnie stworzą miejsca świadczenia usług społecznych, opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenckich dla 80 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, w tym osób  starszych.

Projekt realizowany będzie w okresie od  1 marca 2018 r. do 29 lutego 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 906.687,19 zł, z czego kwota dofinansowania to 834.152.21 złotych.

Reklama