Prof. Stephen Hicks o etyce biznesu

Wiktoria Raczyńska
,

Profesor Stephen Hicks, kanadyjsko-amerykański filozof z Uniwersytetu Rockford będzie 10 stycznia gościem Fundacji Wiatrak. Przyjeżdża do naszego miasta promować swoją książkę wydaną przez wydawnictwo UKW w Bydgoszczy.

Spotkanie z prof. Hicksem odbędzie się w ramach cyklu Biznes Solidarny, ale jest otwarte dla wszystkich chętnych. Ci, którzy chcieliby się spotkać z profesorem, powinni zgłosić się do 4 stycznia.

Profesor Stephen Hicks specjalizuje się w etyce biznesu, a określa siebie jako liberalnego realistę. Jest zapraszany z wykładami do licznych uczelni, stowarzyszeń i fundacji w USA, a także za granicą. To autor trzech książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedzin filozofii edukacji, filozofii polityki, etyki biznesu, historii i rozwoju sztuki współczesnej. Ostatnio opublikował artykuł w „Wall Street Journal”.

Przyjeżdża do Polski w związku z promocją swojej książki pt. „Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta” wydanej w wydawnictwie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Spotkanie z profesorem Hicksem odbędzie się 10 stycznia o godzinie 17.00 w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II przy ul. Bołtucia 7. Zatytułowane będzie „Przedsiębiorcy i Nowe Przywództwo” i będzie to jedyne spotkanie ze środowiskiem przedsiębiorców w czasie pobytu profesora Hicksa w Polsce.

Zgłaszać można się za pośrednictwem formularza, zamieszczonego na stronie www.wiatrak.org.pl:

https://docs.google.com/forms/d/1uUqKYG-hdOwPTh6Cw1O0u_qXEqs1BybLC8zRALFa_98/viewform?edit_requested=true

Po dokonaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę za kolację (w wysokości 40 zł dla Członków grupy Biznes Solidarny oraz 50 zł dla pozostałych uczestników) na konto: Bank Pocztowy SA: 16 1320 1117 2045 5859 2000 0015 najpóźniej do środy 4 stycznia 2017 r. włącznie. W tytule wpłaty należy wpisać: „Kolacja Biznes Solidarny 10.01.2017” oraz imię i nazwisko uczestnika kolacji.

materiały nadesłane: Magdalena Gill, Fundacja Wiatrak

Reklama