Prezydenci miast Unii Metropolii Polskich przeciwko „deformie” edukacji

Magdalena Jabłońska
,

We wtorek w Warszawie odbyła się konferencja prasowa włodarzy największych miast Polski na temat sytuacji oświaty w naszym kraju. Podczas spotkania przyjęto wspólne stanowisko w tej sprawie. Wśród sygnatariuszy jest prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Prezydenci 12 największych polskich miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich zaapelowali do rządu o zaprzestanie niszczenia polskiej edukacji i o szeroką, wielopłaszczyznową rozmowę o przyszłości oświaty w Polsce, która powinna odbyć się z udziałem samorządów.

Obecna napięta sytuacja, której konsekwencją będzie ogólnopolski strajk planowany na 8 kwietnia wymaga konkretnych propozycji skierowanych do nauczycieli ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prezydenci miast, które są największymi ośrodkami edukacyjnymi w Polsce są zaniepokojeni obecną sytuacją i brakiem realnych rozwiązań ze strony rządu.

Nauczyciele to w większości również mieszkańcy. Samorządowcy widzą ich trudną sytuację materialną w szerszym spektrum. Pogarsza się relacja wysokości wynagrodzeń nauczycielskich w stosunku do płac w innych sektorach gospodarki. Zmiany w prawie oświatowym wydłużyły również ścieżkę awansu zawodowego, co wiąże się z późniejszym osiąganiem wyższych gratyfikacji finansowych przez nauczycieli.

Biorąc pod uwagę słuszne postulaty środowisk oświatowych, samorządowcy zwracają uwagę, że dotychczas proponowane przez MEN rozwiązania nie gwarantują poprawy sytuacji materialnej nauczycieli, a w konsekwencji powodować będą dalsze pogłębienie deficytu kadry pedagogicznej – już dzisiaj odczuwalnego, szczególnie w dużych miastach.

Samorządy terytorialne borykają się także z problemem niewystarczającego finansowania zadań oświatowych z budżetu państwa. Subwencja oświatowa nie pokrywa nawet podstawowych kosztów funkcjonowania szkół, a w większości samorządów nie wystarcza na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sektora oświaty.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszcz

Reklama