Prawie tysiąc nowych miejsc opieki dla maluchów

Marek Tomaszewski
,

W naszym regionie w tym roku powstaną 992 nowe miejsca opieki dla dzieci do 3. roku życia. Z rządowego programu „Maluch +” trafi do województwa kujawsko-pomorskiego w sumie 14 milionów złotych. To o 8 milionów więcej niż w ubiegłym roku.

Program „Maluch +” stanowi uzupełnienie programu Prawa i Sprawiedliwości  „500+”. W 2018 roku na jego realizację przeznaczono dużo większe pieniądze niż w 2017 roku. Finansowym wsparciem objęte są żłobki, kluby dziecięce, środki można także przeznaczyć na opiekunów dla dzieci.

Z terenu naszego województwa 9 milionów złotych trafi do jednostek niepublicznych i 5 milionów złotych do samorządów.

– Uważamy za kluczowe poprawę warunków życia rodzin w poszczególnych miejscowościach naszego regionu, dlatego zależy nam na tym, aby w wykorzystanie środków z programu bardziej zaangażowały się samorządy – mówi wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Jak stwierdziła dyrektor Wydziału Polityki Społecznej K-PUW Dorota Hass, ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech stworzyła nowe warunki dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad dziećmi. Poprawiła też standardy tych placówek, ale również umożliwiła rodzicom, którzy mają dziecko, powrót do zawodu poprzez to, że mogę te dzieci w czasie pracy pozostawić w tych instytucjach.

W regionie wnioski o dofinansowanie złożyły 42 podmioty i 18 gmin. Pełny wykaz zakwalifikowanych gmin i instytucji dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

materiał i zdjęcie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Reklama