Prace na ulicy Cieszkowskiego rozpoczną się w lipcu

Marek Tomaszewski
,

Rozstrzygnięty został przetarg na rewitalizację ul. Cieszkowskiego. Wykonawcą robót będzie firma Polskie Surowce Skalne. Inwestycja kosztować będzie 2,5 miliona złotych. Prace mają się rozpocząć w lipcu.

Rewitalizacja ulicy zakłada odtworzenie jej historycznego charakteru. Materiały wykończeniowe na nawierzchniach mają nawiązywać do stylistyki z początku XX wieku. Na chodnikach ułożone zostaną płyty kamienne otoczone opaskami z szarego granitu lub bazaltu. Z kolei na jezdni zastosowana zostanie kostka kamienna z granitu czerwonego. Ulica zostanie wyposażona w stylowe oświetlenie oraz małą architekturę.

– Przygotowanie tej inwestycji poprzedziło wiele analiz, dyskusji i konsultacji z mieszkańcami. Dzięki nim w sposób odpowiedzialny rozpoczynamy przebudowę ulicy. Najlepsze rozwiązania powstają w toku współpracy miasta i mieszkańców, choć czasem wymaga to kompromisu – powiedział prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, gwarancji i terminu wykonania złożyła spółka Polskie Surowce Skalne. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zamierza przekazać plac budowy w lipcu. Prace powinny zająć około 3 miesięcy. Będą kosztować 2,5 mln zł.

Projekt rewitalizacji został opracowany w 2015 roku. Poprzedziły go między innymi rozmowy ze stowarzyszeniem mieszkańców ulicy A. Cieszkowskiego.

Projekt zakłada ograniczenie liczby miejsc do parkowania. Zgodnie z postulatami mieszkańców powstanie około 25 stanowisk na południowym pasie jezdni. Taka organizacja ruchu pozwoli też wytyczyć szeroki, około 4-metrowy chodnik po północnej, nasłonecznionej stronie ulicy. Zróżnicowanie poziomu jezdni i chodnika chociaż jest innym rozwiązaniem w stosunku do oczekiwań mieszkańców pozwoli lepiej zrekonstruować jej historyczny wygląd. Takie rozwiązanie za optymalne uznali też miejski konserwator zabytków i plastyk miejski.

materiał Urzędu Miasta Bydgoszczy

Reklama