Powstała Tymczasowa Galeria Sztuki Nieużytku

Wiktoria Raczyńska
,

W ubiegły weekend powstało nowe miejsce w śródmieściu Bydgoszczy. Potrzebuje jednak wsparcia bydgoszczan, aby zrealizować otwarte wydarzenia dla wszystkich mieszkańców miasta.

Kontynuując działania rozpoczęte w 2016 roku w ramach projektu OSWOIĆ MIEJSKIE NIEUŻYTKI realizowanego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizatorzy zapragnęli odpowiedzieć na duże zainteresowanie tematem nieużytków i włączyć mieszkańców Bydgoszczy do pogłębiania tematu. Ubiegłoroczne działania nakreśliły problemy i potrzeby związane z przestrzeniami porzuconymi, wypchniętymi z codziennego funkcjonowania miasta. Ich interwencje pokazały w jaki sposób sztuka może przybliżać pewne problemy, ale i na nie odpowiadać.

Otwierając STAN UŻYTKU – TYMCZASOWĄ GALERIE SZTUKI NIEUŻYTKU Martyna Cziszewska (architektka krajobrazu), Monika Klawitter (animatorka kultury) oraz Kosma Kołodziej (doktorant w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, z zamiłowania fotograf) chcą stworzyć na kilka miesięcy alternatywny dom kultury, otwarty dla wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, którego program będzie w twórczy sposób konfrontował różne środowiska, na rzecz miejskich nieużytków.Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu wydarzeń w pustostanie przy ul. Śniadeckich 4 w samym centrum Bydgoszczy i stworzenie nowej przestrzeni dla szeregu działań, których efekty będą rozbudowywały lokalną tożsamość, uwidaczniając historię pobliskich nieużytków (okolice ulicy Dworcowej), nadając miejscu nowych znaczeń. Prowadzone przez nich warsztaty, spotkania, wykłady, pokazy, będą rozbudowywały fizyczny wygląd pustostanu, pokazując różne formy wykorzystania i ożywiania miejskich nieużytków.W ramach projektu, prócz pracy w miejscu tymczasowej galerii, chcą część działań odbyć w terenie – badając najbliższe sąsiedztwo i opuszczoną tkankę miejską. Ich działania będą skierowane do różnych grup, zarówno dla dzieci, dla młodzieży, dla studentów, seniorów, dla grup artystycznych, jak i dla osób spoza Bydgoszczy (zaproszonych przez nich) – których inne spojrzenie będzie bardzo istotne dla projektu.

Głównym celem projektu jest: ożywienie nieużyteczności budynku do stanu użyteczności, rekonstrukcja historyczno-architektoniczno-kulturowa, integracja lokalnej społeczności, działania kulturotwórcze na rzecz miasta, odkrywanie dziedzictwa, animacja miejskiej przestrzeni, aktywizacja mieszkańców, diagnoza społeczna potrzeb, integracja pokoleniowa, nowa „alternatywna” placówka społeczno-kulturalna stanowiąca ofertę dla mieszkańców, ożywienie jednej z ulic w centrum miasta.

Bardzo interesuje ich centrum Bydgoszczy, miasta często postrzeganego jako mało atrakcyjne, kryjącego jednak olbrzymi potencjał nie tylko przestrzenny, ale również kulturalny i społeczny. Zeszłoroczne działania wskazały potrzebę zaistnienia tego typu wydarzeń otwartych dla mieszkańców, a także podkreśliły ogromną pustkę jaka bije z śródmiejskiej tkanki. Chcąc zagłębić tajemnice niewykorzystanych szans i zwrócić uwagę na nieodkryte dotąd lokalne wartości zmierzą się z okolicą ulicy Śniadeckich, Dworcowej, Gdańskiej, które mimo, że dziś świecą pustymi lokalami na wynajem, mogą stać się prawdziwym atrakcyjnym i zapraszającym w progi miasta centrum Bydgoszczy.

1-54884PLANOWANE WYDARZENIAMiejskie warsztaty edukacyjno-kulturalne

„Podwórkowy Zamęt”
warsztaty nawiązują do kultury podwórka oraz integracji sąsiedzkiej – miejsca aktywności lokalnej realizujących ideę otwartości i akceptacji, sprzyjające nawiązywaniu sąsiedzkich relacji współgospodarzy oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu.

„Dworcowa Gra Miejska”
gra pokoleniowa angażująca mieszkańców w poznawanie tożsamości swojego regionu i dzielnicy – rozrywka stworzona dla mieszkańców, w której planszą będzie najbliższa dzielnica Bydgoszczy (jej celem jest poznanie jej historii poprzez zaangażowanie współmieszkańców).

„Spacery badawczo – terenowe”
spacery dla mieszkańców promujące kulturę ruchu i poznawanie miasta – idea spacerów będzie odkrywanie nieużytków – pustostanów, poprzez utrwalanie dokumentacji fotograficznej.

Spotkania w galerii

„Bydgoskie nieużytki”
mapowanie – ekspozycja stała
Stworzona szczegółowa mapa terenu z naniesionymi obiektami wraz z jej legendą.

„Remix literacki”
ekspozycja stała
Zestawienie literackich kompozycji opowiadających historie poszczególnych budynków, których punktem wyjścia będą teksty źródłowe dotyczące pierwotnego pochodzenia każdego z nich.

„Performance ulicy”
akcja street art
Działanie performatywne aktywizujące przechodniów.

„Interwencja – Adopcja ”
nieużytki w centrum /debata, dyskusja, konferencja
Konfrontacja z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami, z możliwością wcześniejszego zgłaszania tematów do dyskusji oraz „spraw interwencyjnych”.

„Rekonstrukcja historyczno-architektoniczno-kulturowa”.
Odbudowa tkanki miejskiej budynku galerii/wizualki, performance, fiszki
Próba odnalezienie pierwotnego znaczenia budynku i jego późniejsza przemiana aż do momentu pustostanu.

Koncerty
Poeci Jezior

Na co zbierają?

Materiały warsztatowe – plastyczne, mapy, wydruki – dla efektywności naszych prac, a także możliwości uczestniczenia różnych grup społecznych i wiekowych chcemy dobrze przygotować materiały do warsztatów, spotkań czy akcji artystycznych, aby dobrą jakością pokazać interesujące efekty, ale także, aby część z nich pozostała nie tylko w pamięci, ale przetrwała dłużej by móc dotrzeć do szerszej publiczności.

Koncert zespołu POECI JEZIOR –  zespół surfrockowy z Warszawy powołany z inicjatywy Bartosza Krajewskiego – kongisty/bongosisty zespołu Spokoarmia i Maćka Łepkowskiego – stołecznego ekologa i aktywisty, w celu poszerzania horyzontów muzycznych i walki o zachowanie endemicznych wielkomiejskich gatunków przyrody. Zespół powstał w roku 2012 jako duet, w 2013tym do składu dołącza Maciej Chmielewski aka Chmielu (Oryginalny Saskers), obecny basista zespołu. 2014 to pierwszy rok oficjalnej działalności grupy która koncertuje i pracuje nad pierwszym albumem który ukaże się na przełomie 2015/2016.

Album z dokumentacją projektu – w którym prócz relacji z działań znajdą się wszystkie zebrane wnioski, wytyczne, propozycje i koncepcje dla ożywienia bydgoskich nieużytków.

Relacje z wydarzenia opublikują w formie nagrań video, fotoreportaży, ale także w formie albumu, który będzie dostępny online, a jeśli uda się pozyskać również na to fundusze, wydadzą album w formie papierowej i rozdystrybuują bezpłatnie. Mają nadzieję, że ich działania będą dobrą praktyką i wstępem dla dalszych realizacji w miejskich nieużytkach. Chcieliby pokazać mieszkańcom, artystom, inwestorom, instytucjom i miastu, jak wiele dobrego niosą ze sobą miejskie nieużytki i jak łatwo wspólnymi siłami zrobić coś dobrego dla miasta, dla nas, dla mieszkańców!

Ich działania można wesprzeć tutaj.

materiały nadesłane: Martyna Cziszewska

Reklama