Powstała Rada ds. Partycypacji Społecznej

Wiktoria Raczyńska
,

Powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy rada, będzie organem doradczym i opiniodawczym. Rada zaprasza do współpracy.

Zakres działalności rady będzie dotyczył szeroko pojętej partycypacji społecznej, w tym zaangażowania bydgoszczan w życie miasta. Rada zajmie się zagadnieniami takimi jak konsultowanie, opiniowanie i rekomendowanie działań w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski i konsultacji społecznych. W składzie rady – oprócz przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Rady Seniorów, Rad Osiedli, Radnych Miasta Bydgoszczy oraz pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy – istotnym elementem jest strona społeczna.

Osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w pracach Rady ds. Partycypacji Społecznej, mogą –  za pośrednictwem specjalnego formularza z danymi osobowymi, uzasadnieniem i rekomendacjami minimum dwóch organizacji pozarządowych – wysłać swoje zgłoszenie. Pierwsze posiedzenie Rady planowane jest w  połowie lutego 2018 roku, po zakończeniu procedury naboru.  Zgłoszenia można wysyłać wyłącznie pocztą na adres: Biuro Komunikacji Społecznej (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz) z dopiskiem Formularz zgłoszeniowy do Rady ds. Partycypacji Społecznej. Na zgłoszenia czekamy od 8 do 29 stycznia 2018 roku (decyduje data wpływu).

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama