Ponad milion złotych na działalność kulturalną

Magdalena Jabłońska
,

Masz pomysł na promowanie Bydgoszczy i realizację zadań w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – weź udział w konkursie. Na zgłoszenia ratusz czeka do 24 stycznia 2020 roku.

Corocznie z budżetu miasta wspierane są przedsięwzięcia inicjowane przez bydgoskie środowiska twórcze w ramach otwartych konkursów ofert. Od 2014 roku Miasto odstąpiło od organizacji jednego wspólnego konkursu ofert, na rzecz pięciu konkursów tematycznych. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia podmiotom składającym oferty dopasowanie swoich propozycji do określonej tematyki konkursowej, daje też możliwość doboru składu jury pod kątem poniższych konkursów tematycznych.

Ogłoszone zostały konkursy na realizację w 2020 roku:

  • projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy
  • projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej
  • popularyzacji tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Bydgoszczy
  • projektów dokumentacyjnych i wydawniczych
  • ponadlokalnej prezentacji inicjatyw kulturalnych.

Na konkursy przeznaczono kolejno 650, 115, 115, 250 i 50 tysięcy złotych. Celem konkursów ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. O przyznanie środków finansowych wnioskować mogą m.in. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną.

Ofertę konkursową należy przygotować i złożyć poprzez system Witkac.pl – elektroniczny generator wniosków tutaj. Link działa tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

Rejestracja w systemie Witkac.pl jest bezpłatna. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy złożyć w Biurze Kultury Bydgoskiej do dnia 24 stycznia 2020 roku do godziny 14.00.

Ogłoszenia konkursowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej tutaj. Organizacje, które nie planują uczestniczyć w konkursie mogą zgłaszać przedstawicieli do komisji opiniującej zgłoszone oferty – Miasto zaprasza do podjęcia aktywności również w tym aspekcie.

Na kontynuację otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2021 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono w 2020 roku kwotę w wysokości 800 tys. zł.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama