Poczet Dębów Honorowych wzbogacił się o dąb Zbigniewa Brzezińskiego

Magdalena Jabłońska
,

Wczoraj odbyła się uroczystość odsłonięcia dębu imienia Zbigniewa Brzezińskiego, wybitnego polsko-amerykańskiego politologa, doradcy prezydentów Stanów Zjednoczonych, orędownika pokoju i demokracji. Decyzję o uhonorowaniu postaci Brzezińskiego podjęła Kapituła Pocztu Dębów Honorowych.

Poczet Dębów Honorowych w al. Ossolińskich tworzony jest od 2002 roku. W ciągu 17 lat nadano imiona 28 dębom. Poczet stanowi kolekcję drzew upamiętniających znaczące dla Bydgoszczy osoby, wydarzenia lub idee. Wśród osób uhonorowanych znaleźli się m.in. Papież Jan Paweł II, ks. Jerzy Popiełuszko, Tadeusz Mazowiecki oraz Marszałek Józef Piłsudski. Pomysłodawcą Pocztu Dębów Honorowych był Józef Herold, który do dnia dzisiejszego wspiera tę inicjatywę.

Zbigniew Brzeziński urodził się 28 marca 1928 roku w Warszawie. Był polsko-amerykańskim politologiem, sowietologiem, profesorem nauk politycznych oraz dyplomatą. Kawaler Orderu Orła Białego – najstarszego i najwyższego polskiego odznaczenia. Uhonorowany także Medalem Wolności – najwyższym amerykańskim odznaczeniem cywilnym. Odegrał znaczącą rolę w procesie normalizacji stosunków z Chińską Republiką Ludową, a także przy zawarciu układu SALT II z ZSRR oraz porozumienia z Camp David regulującego pokojowe relacje egipsko-izraelskie. Działał również na rzecz wsparcia antykomunistycznej opozycji, w tym „Solidarności” w Polsce. W latach 90. zaangażował się w lobbing za rozszerzeniem NATO i przyjęcie do Sojuszu Polski, Węgier i Czech.

W uroczystości udział wzięli dowódcy pięciu jednostek NATO w Bydgoszczy: gen. dyw. Wilhelm Grün, płk Artur Bogowicz, ppłk Michal Klement, kom. por. Sławomir Hejka, ppłk Tomasz Langnerowicz, przedstawiciel Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Mirosław Iwicki; przedstawicielka Ambasady USA w Polsce Trina Saha, prezydent Rafał Bruski, pomysłodawca Pocztu Dębów Honorowych Józef Herold, radny Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Roman Jasiakiewicz, przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Monika Matowska, radni Rady Miasta Bydgoszczy: Elżbieta Rusielewicz, Justyna Polasik i Janusz Czwojda oraz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Mikołaj Gabinecki.

Prezydent Rafał Bruski podczas swojego wystąpienia zaakcentował, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w ramach Bydgoskiego Roku Wolności. Żadne z przełomowych wydarzeń, które obchodzone są w ramach Roku Wolności nie byłoby możliwe bez wielkich patriotów, a takim był Zbigniew Brzeziński. Dzięki wstąpieniu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego dołączyliśmy do wielkiej rodziny NATO. Dzięki temu dziś spełniamy standardy Europy zachodniej w kwestii bezpieczeństwa . Przypomnijmy, że 70 lat temu na mocy Traktatu Północnoatlantyckiego 12 państw zjednoczyło się w celu obrony militarnej przed atakiem ze strony ZSRR. Obecnie w skład NATO wchodzi 29 państw, które podejmują działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się konfliktów regionalnych. Polska 12 marca 1999 roku oficjalnie stała się członkiem NATO.

Wczoraj rozpoczęła się także ogólnopolska konferencja naukowa „Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO” . Organizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk Politycznych oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ramach dwudniowej konferencji naukowcy podejmować będą tematy dotyczące m.in. polskiej polityki bezpieczeństwa, współpracy NATO z Unią Europejską, relacji Polski z Rosją, Ukrainą oraz Białorusi. Nastąpi również podsumowanie 20 lat Polski w NATO. Konferencja zorganizowana została pod patronatem prezydenta Rafała Bruskiego. Wpisana została również w wydarzenia organizowane w ramach Bydgoskiego Roku Wolności.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama