Po pierwszym dyżurze Kliniki Prawa

Magdalena Jabłońska
,

Dzisiaj odbył się pierwszy dyżur Kliniki Prawa KPSW w gmachu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy z kierunku Prawo oraz z kierunku Administracja bezpłatnie udzielają porad prawnych mieszkańcom miasta oraz regionu, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia. Do tej pory Klinika Prawa działała w murach uczelni, a dzięki współpracy z Sądem Okręgowym w Bydgoszczy wszystkich chętnych zaprasza również na dyżury, które odbywać się będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 9.30-11.00 w budynku Sądu przy ul. Nowy Rynek 12.

Pierwszy dyżur cieszył się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Bydgoszczy. Studenci spotkali się z pozytywnym odbiorem zarówno samego pomysłu, jak i ich zaangażowania oraz przykładnego podejścia do spraw, z którymi zgłosili się petenci.

Podstawowym celem pionierskiej tego typu inicjatywy w Bydgoszczy jest pomoc osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z porady radców prawnych czy adwokatów. Cenne doświadczenia zdobyte w ten sposób przez studentów procentują w przyszłości nie tylko doskonałym przygotowaniem praktycznym do pracy w wymarzonym zawodzie, ale stanowią także fundament dla kształtowania właściwych postaw obywatelskich i charakteru studentów.

Kolejny dyżur w gmachu sądu odbędzie się 5 listopada 2019 roku.

materiały nadesłane:Izabela Pochowska, KPSW

Reklama