Place zabaw dla niepełnosprawnych dzieci

Wiktoria Raczyńska
,

Najpóźniej w kwietniu w parku Kazimierza Wielkiego pojawi się karuzela dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a przed wakacjami urządzenia dla niepełnosprawnych maluchów pojawić się mają na Wyspie Młyńskiej.

200 tys. zł w projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano na prace modernizacyjne przy placu zabaw na Wyspie Młyńskiej. Z placu po przebudowie będą mogły korzystać dzieci niepełnosprawne.

Projekt doposażenie placu na Wyspie Młyńskiej pod katem umożliwienia korzystania z niego przez dzieci niepełnosprawne został zgłoszony do przyszłorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Niestety, nie uzyskał wystarczającej liczby głosów. Stąd narodził się pomysł, aby sfinansować tę inwestycję poprzez wpisanie do zadań inwestycyjnych miasta – wyjaśnia prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Nie będzie to jedyny plac w Śródmieściu, który zostanie zmodernizowany z myślą o dzieciach niepełnosprawnych. Karuzelę dostosowaną właśnie do nich zaprojektowano przy okazji modernizacji palcu w parku Kazimierza Wielkiego. Modernizacja została przeprowadzona pod koniec 2016 roku, ale z uwagi na okres zimowy montaż karuzeli został przesunięty o kilka miesięcy. Urządzenie pojawi się na placu najpóźniej w kwietniu 2017 roku.

Zgodnie z zapowiedziami prezydenta, wszystkie nowo projektowane na zlecenie miasta place zabaw będą posiadały co najmniej jedno urządzenie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Już w bieżącym roku urządzenia, z których mogą korzystać zarówno dzieci zdrowe, jak i te z niepełnosprawnością (tzw. bocianie gniazda), pojawiły się na kilku nowych placach zrealizowanych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego: przy ul. Harcerskiej (Bydgoszcz Wschód- Siernieczek), ul. Skwarnej (Wilczak-Jary), Osiedlowej (Stary Fordon), Białogardzkiej (Wyżyny), przy Szkole Podstawowej nr 56 przy Bośniackiej (Wzgórze Wolności), na pl. Chełmińskim (Okole) i u zbiegu ulic Sułkowskiego i Dwernickiego (Leśne).

I to nie koniec tego typu inwestycji. Kolejne planowane są w Myślęcinku.

Reklama