„Pierwszy Protest” Bydgoszcz dla Ziemi

Magdalena Jabłońska
,

Zgodnie z informacjami, dostarczanymi przez prestiżowe agencje naukowe oraz z obserwacjami, których każdy z nas może dokonywać; cywilizacji w kształcie, który znamy, nie zostało już wiele czasu, jeśli nie podejmiemy radykalnych kroków, zmierzających do zmniejszenia emisji CO2, ograniczenia konsumpcji i zaprzestania degradacji środowiska. W związku z tym, spotykamy się 15 stycznia 2019, o 17.30 na ulicy Mostowej w Bydgoszczy, żeby zaprotestować przeciwko bierności władz wobec zmian klimatu.

materiały nadesłane: Bydgoszcz dla Ziemi

Reklama