Pierwsze pary w miejskim programie dofinansowania in vitro

Magdalena Jabłońska
,

Od kwietnia chętni mieszkańcy naszego miasta mogą zgłaszać się do klinik, które realizują program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Już 23 pary zakwalifikowały się do programu. Obejmuje on dofinansowanie procedury in-vitro w kwotach 2 i 5 tysięcy złotych. Miasto na ten cel planuje przeznaczyć 2 mln złotych.

Klinika Zdrówko oraz Gameta-Szpital to wybrani realizatorzy „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022”. Główne cele programu to m.in. obniżenie kosztów leczenia niepłodności ponoszonych przez pacjentów, poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców Bydgoszczy i poprawa trendów demograficznych w mieście. Na jego realizację Miasto wyda 2 mln złotych. Obecnie ponad 20 par przeszło pozytywną kwalifikację do programu i skorzysta z dofinansowania.

Zgodnie z treścią programu do udziału w nim zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące wymogi:
– wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 (wg rocznika urodzenia);
– spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
– są mieszkańcami Bydgoszczy;
– wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

Pary spełniające kryteria określone w programie powinny zgłosić się bezpośrednio do wybranej przez siebie kliniki – gdzie czeka ich kwalifikacja pod względem medycznym. Wizyta kwalifikacyjna jest bezpłatna. Zainteresowane pary proszone są o umawianie się na wizytę kwalifikacyjną do programu telefonicznie:

  • Klinika Zdrówko, tel. 52 375 25 07 (pn-pt, w godz. 8-14 i 18-20)
  • Gameta-Szpital, Tel. 42 645 77 77 (pn-pt 8-20, sb 8-15)

Na wizytę kwalifikacyjną należy przynieść posiadaną dokumentację medyczną, w trakcie wizyty lekarz omówi całą procedurę leczenia, odpowie na wszelkie pytania i przekaże dokumentację niezbędną do podjęcia leczenia.

Program obejmuje:

• dofinansowanie w wysokości do 5000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego;

• dofinansowanie w wysokości do 5000 zł części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych);

• dofinansowanie w wysokości do 2000 zł do części klinicznej jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

Warto wiedzieć:

Niepłodność uznawana jest współcześnie za chorobę społeczną, ponieważ dotyka nawet co piątej pary. Istotnym jest również, że liczba osób dotkniętych tą chorobą zwiększa się z każdym rokiem. W związku z powyższym, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała niepłodność za chorobę społeczną. Rodzina i macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie Państwa – wynika to z przepisu art. 71 Konstytucji RP. Art. 16 Deklaracji Praw Człowieka stanowi, iż prawo do posiadania potomstwa jest podstawowym prawem człowieka. Z kolei Parlament Europejski uznał, że wszystkie pary mają prawo do leczenia niepłodności. Również przyjęta w czerwcu 2015 roku ustawa o leczeniu niepłodności rozpoznaje problem, jakim jest niepłodność oraz reguluje prawo do jej skutecznego i bezpiecznego leczenia. Tymczasem Polska pozostaje jednym z ostatnich państw europejskich, w którym niepłodni pozostawieni są bez możliwości kompleksowego finansowania leczenia niepłodności.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama