Park Witosa – ostatni etap prac

Magdalena Jabłońska
,

W ciągu najbliższych tygodni zakończą się prace przy pierwszym etapie rewitalizacji parku Ludowego im. W. Witosa. Wykonywane są elementy małej architektury i przygotowywane są miejsca pod nasadzenia roślin i krzewów. Wkrótce ogłoszony zostanie też konkurs na zagospodarowanie centralnej części parku.

Pierwszy etap rewitalizacji obejmuje obszar o powierzchni 4,1 ha – bez części z kortami tenisowymi, oraz centralnej części, która będzie przedmiotem osobnego opracowania.

Eleganckie alejki i monitoring

Obecnie prowadzone prace polegają przede wszystkim na poprawie funkcjonalności parku, podniesieniu standardu i estetyki. Wyremontowano już prawie wszystkie alejki. Na większości z nich ułożona jest kamienna kostka. Część z nich wykonana jest z nawierzchni mineralnych. Lepiej wyeksponowano znajdujące się w parku pomniki, w tym popiersie patrona, Wincentego Witosa. W parku zamontowano zupełnie nowe oświetlenie. Poza tym zainstalowano kamery miejskiego monitoringu. Zostały już włączone do sieci. Od początku Miastu zależało, by park stał się miejscem bezpieczniejszym również po zmroku. Na koniec ustawione zostaną też nowe kosze na śmieci. W parku staną też ławki i tablice informacyjne.

Nowe drzewa i rośliny

W ramach inwestycji dosadzonych już w ubiegłym roku zostało 20 drzew. Po wakacjach prace będą skupiały się na przygotowaniu stanowisk dla krzewów, bylin i innych roślin kwitnących. Odnawiane są też trawniki. Realizowanych jest też wiele innych elementów istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody takich jak budki lęgowe, karmnik i poidełka dla ptaków, skrzynki dla nietoperzy. Nowością będzie fotoplastykon. We wschodniej części urządzony zostanie mniejszy plac zabaw.

Odbiory jesienią

Zakończenie tego etapu prac i odbiory planowane są na przełomie października i listopada.

Dawny cmentarz

Teren obecnego parku przed wojną był cmentarzem. W trakcie prac największym wyzwaniem były badania archeologiczne i ich wyniki. Archeolodzy ustalili, że może być pochowanych w tym miejscu aż 80 tysięcy osób, a część szczątków spoczywa bardzo płytko w ziemi (kilkadziesiąt centymetrów pod powierzchnią). Z szacunku dla zmarłych, ich rodzin i ówczesnych mieszkańców w trakcie prac zmieniono projekt zagospodarowania parku. Decyzję skonsultowano z Radą ds. Partycypacji Społecznej. Park ma pełnić przede wszystkim funkcję miejsca odpoczynku, wyciszenia i pamięci. Elementy związane z historią tego miejsca będą zlokalizowane w centralnej części parku. Do końca sierpnia będą znane wyniki dodatkowych badań archeologicznych zlecone na wniosek eksperckiej komisji. Dopiero po ich analizie będzie możliwe określenie zasad konkursu dotyczącego zagospodarowania centralnej części parku.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama