Oswoić miejskie nieużytki

Tomasz Welcz
,

Projekt „Oswoić miejskie nieużytki” realizowany będzie w formie warsztatów w trzech miastach: Poznaniu, Warszawie i Bydgoszczy. Ma on na celu ożywienie nieużytków poprzez wpuszczenie w te miejsca sztuki. Sztuki szeroko rozumianej.

– Termin „nieużytki” mieści wiele znaczeń, dając się odnieść do rozmaitych rodzajów przestrzeni o różnorakich cechach środowiskowych. Słownikowe definicje odnoszą się do terenu, który został już wyeksploatowany, nie posiada ekonomicznej wartości i nie jest w żaden sposób używany. Nazwa „nieużytki” ma negatywne konotacje, wbrew pozorom są to tereny, które przynoszą wiele korzyści, gdy pomyśli się o nich w inny sposób niż jako o miejscach „pustych”, które powinno się zagospodarować, potencjalnych działkach do zabudowy. Projekt ma na celu właściwe zdefiniowanie takich przestrzeni, interpretację i próbę oswojenia. Oswojenia, czyli wskazania możliwości wykorzystania miejskich nieużytków, przyjaznego dla mieszkańców, zachowując przy tym swoje cenne wartości. Ważne jest tu podejście interdyscyplinarne i wykorzystanie sztuk wizualnych do własnej eksploatacji nieużytków – tłumaczy pomysłodawczyni i koordynatorka projektu Martyna Cziszewska.

Projekt zakłada interdyscyplinarną pracę nad nieużytkami na terenie centrum trzech miast: Bydgoszczy, Poznania i Warszawy. Takiego wyboru dokonano ze względu na różnice w miastach ­zarówno wielkościowe, kulturowe, społeczne, ale i różnice architektoniczne, wizualne. Miasta te mają swoją specyfikę i kolejno od Warszawy, najbardziej aktywnej artystycznie, przez Poznań, w którym interwencje w przestrzeni publicznej nabierają coraz większego rozpędu, po Bydgoszcz – ­ miasto najmniej doświadczone. To, co je łączy to potencjał przestrzenny. W tak dużych rozwijających się miastach wiele przestrzeni zostało zepchniętych i zdominowanych przez chociażby samochody, parkingi. Życie jest tu poddane szczególnym ograniczeniom i kompromisom, na jakie muszą pójść mieszkańcy. Chcąc sprostać ich potrzebom, ale i znaleźć potencjał miejsc zapomnianych zdecydowano się wykorzystać sztuki wizualne jako klucz do rozwiązania pewnych problemów.

12565545_1702788093277886_8194489153791247241_nPraca podczas warsztatów będzie przebiegała w kilku etapach – od badań terenowych, poprzez spotkania z artystami, architektami, opracowanie wizualne pomysłów w dowolnej formie – planszy, filmu, prezentacji, performance i ich publicznej demonstracji oraz w efekcie ich publikacji na stronie internetowej projektu.

Spotkania mają charakter artystyczno­-społeczny. Poprzez interwencje artystyczne uczestnicy mają oswajać miejskie nieużytki, a przez to wpływać na integrację mieszkańców. W trakcie spotkań zarówno części terenowej, jak i warsztatowej zostaną uczestnikom przekazane metody badania przestrzeni, identyfikowania problemów, interpretacji znaków, zachowania, jak również sposoby realizacji projektowych.

Warsztaty mają charakter interdyscyplinarny. Są otwarte zarówno dla uczniów, studentów i absolwentów, artystów, projektantów, performerów, fotografów, animatorów, aktorów… amatorów i zawodowców, młodych i dojrzalszych. Jedynym kryterium jest zainteresowanie przestrzenią miejską, chęć zdobycia wiedzy, nowych umiejętności, a także nawiązania cennych kontaktów.

Swoje zgłoszenie należy przesłać do 29 lutego pod adresem warsztaty@biennalenieuzytkow.pl. Spotkania, jeżeli chodzi o Bydgoszcz, będą się odbywały od marca do maja. Terminy zostaną uzgodnione z uczestnikami warsztatów.

Warsztaty poprowadzi pomysłodawczyni i koordynatorka projektu Martyna Cziszewska, architektka krajobrazu, doktorantka w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie, animatorka kultury, autorka koncepcji BIENNALE NIEUŻYTKÓW, nagrodzonej w konkursie FUTUWAWA 2014. Współpracowała, m.in. z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Fundacją Badań Przestrzeni Publicznej „TU”, Otwartym Jazdowem. Obecnie współprowadzi warsztaty rodzinne „Mała Teoria Ogrodu” w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Tegoroczna stypendystka ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacje o projekcie tutaj.

Materiał: Martyna Cziszewska

Reklama