Oprowadzanie kuratorskie po nowej wystawie

Wiktoria Raczyńska
,

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po nowo powstałej wystawie „Wolność jest w nas. Kościół katolicki w PRL”.

Już w czwartek, 27 czerwca, o godzinie 17.00, odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po nowej wystawie prezentowanej w MOB. Ekspozycja poświęcona jest stosunkom między polskim Kościołem katolickim a władzami Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, oraz jego roli w walce o zachowanie podstawowych swobód obywatelskich i wolności wyznania. Ukazano również politykę komunistycznych władz dążących do zniszczenia Kościoła i całkowitego wyrugowania jego obecności ze sfery życia publicznego, poprzez szeroko zakrojoną propagandę antykościelną i brutalne prześladowania duchowieństwa. Co więcej, wystawa przybliża zaangażowanie władz kościelnych oraz indywidualnych kapłanów w działania opozycjonistów oraz rolę uroczystości kościelnych w budowaniu narodowej jedności i społecznej konsolidacji w walce o wolność.

Ekspozycja wpisuje się w celebrację ważnych rocznic związanych z naszym miastem: wizyty św. Jana Pawła II w Bydgoszczy podczas swojej VII pielgrzymki do Polski (7.06.1999 r.) oraz męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki (19.10.1984 r), który ostatnią mszę św. odprawił w Parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników.

Wystawa prezentowana jest w budynku Zbiorów Archeologicznych, ul. Mennica 2.

zdjęcie: Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej uwięziona na polecenie milicji w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie po 20 czerwca 1966 (źródło: Ośrodek KARTA)

materiały nadesłane: Katarzyna Boruta, MOB

Reklama