Odpady – jakie zmiany przed nami

Magdalena Jabłońska
,

Aktualny rok będzie ostatnim, kiedy będziemy segregować śmieci według dotychczasowych zasad. Od 1 stycznia 2020 roku czeka nas zmiana, do której już dziś miasto przygotowuje się we współpracy z mieszkańcami.

Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami związane są z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Bydgoszczy wdrożony zostanie jednolity dla całego kraju nowy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach konsultacji społecznych ratusz chce poznać opinie spółdzielni mieszkaniowych, rad osiedli oraz rodzinnych ogrodów działkowych.

W myśl obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta obecnie segregujemy odpady powstające w naszych domach do czterech pojemników, które dzielą się na:

• papier, metale i tworzywa sztuczne (zbierane łącznie w pojemnikach lub workach koloru żółtego),

• szkło (zbierane w pojemnikach lub workach koloru zielonego),

• odpady resztkowe (gromadzone w pojemnikach lub workach koloru czarnego lub szarego).

• w sezonie wiosenno-letnim odbierane są również odpady zielone (zbierane do pojemników lub worków koloru brązowego).

Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów sprawią, że nasze posesje oraz wiaty śmietnikowe zostaną wyposażone dodatkowo w pojemniki lub worki koloru niebieskiego – łącznie segregacja odbywać się będzie do pięciu, a nie jak do tej pory czterech pojemników – gdzie trafiać będą wyłącznie odpady z papieru. Natomiast do pojemników koloru brązowego, opróżnianych odtąd przez cały rok, będziemy mogli wyrzucić bioodpady (również odpady kuchenne, za wyjątkiem mięsa).

Bioodpady to – zgodnie z ustawą o odpadach – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne.

Celem wprowadzenia zmian jest uzyskanie większej ilości surowców wtórnych oraz lepszej ich jakości, co pomoże gminom w osiąganiu corocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

Miasto Bydgoszcz w ramach konsultacji społecznych chce określić nowe zapisy Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w mieście, który m.in. określa częstotliwość wywozu śmieci w zależności od ich rodzaju. Zmienią się także zasady działania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów.

W konsultacjach będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy poprzez wyrażenie swojej opinii na temat proponowanych zmian:

• za pośrednictwem dedykowanej ankiety,

• bezpośrednio podczas dyżurów konsultacyjnych, czy infolinii telefonicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj. Osobno opinie zostaną uzyskane od spółdzielni mieszkaniowych oraz rad osiedli. Konsultacje odbędą się w dniach od 21 stycznia do 10 lutego 2019 roku. Mieszkańcy Bydgoszczy będą mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat proponowanych w tym zakresie zmian. W tym celu ratusz zachęca do wypełnienia ankiety oraz podzielenia się swoimi uwagami. Ankietę można wypełnić także internetowo tutaj.

Rok 2019 nie przynosi jeszcze żadnych zmian w dotychczasowych zasadach funkcjonowania miejskiego systemu gospodarowania odpadami. Nie zmienią się również stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych. W Bydgoszczy nadal płacimy 13 zł od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz 39 zł, kiedy nie decydujemy się na segregację.

Miasto zaprasza także na dyżury konsultacyjne, które odbędą się:

– we wtorek, 29 stycznia, w godzinach od 16.00 do 18.00, w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Wojska Polskiego 65, I piętro, pok. 139;

– we wtorek, 5 lutego, w godzinach od 16.00 do 18.00, w punkcie Urzędu Miasta Bydgoszczy, zlokalizowanym w Galerii Handlowej „Zielone Arkady” przy ul. Wojska Polskiego 1, I piętro, lokal 219.

Pytania można kierować do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy: tel. 52 58 59 178, e-mail: odpady@um.bydgoszcz.pl

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama