Od 20 kwietnia stopniowe łagodzenie obostrzeń

Magdalena Jabłońska
,

Od 20 kwietnia zmieniają się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Proces ten będzie podzielony na etapy.

Działalność gospodarcza 

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Życie społeczne

 • będzie można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy twoja kondycja psychiczna (przebywać na zewnątrz można tylko pod warunkiem zachowania dystansu od drugiej osoby i zasłaniania twarzy)
 • place zabaw nadal pozostają zamknięte!
 • starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Kult religijny

 • w kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

Kolejne etapy zdejmowania obostrzeń zależeć będą od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

729x308

Bez zmian pozostaje:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.
Reklama