Nowoczesne pracownie w szkołach zawodowych

Marek Tomaszewski
,

28 nowoczesnych pracowni powstanie w bydgoskich szkołach zawodowych. Na modernizację i wyposażenie warsztatów dla uczniów miasto pozyskało niemal 9 milionów złotych z Unii Europejskiej.

Pracownie mają poprawić i zwiększyć możliwości związane z kształceniem zawodowym w Bydgoszczy, co w bezpośredni sposób może przełożyć się na umiejętności i poziom wiedzy praktycznej, jakie posiadają absolwenci szkół zawodowych. Jednocześnie jest to odpowiedź na zmieniające się potrzeby i oczekiwania pracodawców.

Dofinansowanie obejmuje trzy projekty, w ramach których zmiany przejdzie aż 28 pracowni.

Pierwszy projekt to modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy. Na ten cel przeznaczono 1 830 279 zł, dofinansowanie projektu wynosi 1 555 737 zł.

Drugie działanie to rozbudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. Wartość projektu to 5 345 813 zł, dofinansowanego w kwocie 4 543 941 zł.

Ostatni z trzech projektów to  modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy. Wartość projektu to 2 665 804 zł, wartość dofinansowania wynosi 1 997 703 zł.

Prace mają potrwać do końca sierpnia 2019.

csm_zawodowki2018_3_d945971309Jest to II etap inwestycyjnego wsparcia bydgoskich szkół zawodowych. W ramach realizowanego obecnie I etapu, modernizacją pracowni i warsztatów kształcenia praktycznego wraz z zakupem wyposażenia objętych zostało pięć szkół zawodowych. Wartość tego projektu to 7,5 mln zł przy dofinansowaniu środkami UE na poziomie 6,4 mln zł.

To niejedyne środki, jakie miasto pozyskało na cele związane z kształceniem praktycznym. Kończy się remont i wyposażanie warsztatów i pracowni w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej z dotacją wynoszącą blisko 900 tysięcy złotych. W ostatnim czasie w ramach tzw. projektów miękkich Bydgoszcz uzyskała dofinansowanie na dwa duże projekty: EduAkcja w technikach – 2,7 mln zł), Akcja-kwalifikacja – 4,2 mln zł.

Łącznie miasto od 2016 roku pozyskało już ponad 23 mln zł dofinansowania ze środków unijnych dla szkół zawodowych. W przygotowaniu są kolejne projekty.

materiał i zdjęcia: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama