Naukowy wykład w muzeum

Tomasz Welcz
,

7 kwietnia o godzinie 13 w Galerii Sztuki Nowoczesnej odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie naukowe, zorganizowane przez Sekcję Bydgoską Oddziału Toruńskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Wykład „Propaganda militarna w mennictwie i medalierstwie Zygmunta III Wazy (1587-1632) w kontekście wydarzeń politycznych i tendencji artystycznych epoki – wybrane przykłady” wygłosi Jarosław Kozłowski.

Zapowiadając to spotkanie autor napisał między innymi: „Monety, jako środek przekazywania informacji o wartościach propagandowych, wykorzystywane były od początku funkcjonowania tej formy pieniądza – od antyku aż po epokę nowożytną, a nawet współczesność. Główny wpływ miał na to ich masowy z reguły charakter, a co za tym idzie – szeroki krąg odbiorców, co powodowało, że recepcja idei, które były istotne dla emitenta, miała realną szansę na powszechność. Na nieco innej zasadzie opierały się emisje medali – krąg odbiorców nie był tak duży, jak w przypadku monet i najczęściej ograniczony do wyselekcjonowanej grupy adresatów. Zarówno jednak w przypadku monet, jak i medali zamysł twórcy stempli był precyzyjnie przemyślanym projektem, mającym na celu za pomocą tekstu i obrazu spopularyzować aktualnie ważne dla emitenta treści. (…) Gloryfikując panującego, a tym samym legitymizując podstawy jego władzy, realizowano ów ideał zazwyczaj poprzez ukazywanie kontekstu militarnego, którego centralnym punktem był władca – wojownik wraz z koniecznymi atrybutami zwycięskiego wodza, obrońcy wiary i państwa, strażnika nienaruszalności granic i dobrobytu obywateli. Ten sposób prezentacji monarchy doskonale ilustrują monety i medale Zygmunta III Wazy (1587-1632), pozostające w ścisłym związku z aktualnymi wydarzeniami politycznymi i tendencjami artystycznymi doby manieryzmu i wczesnego baroku. (…)

Wstęp na wykład bezpłatny.

Reklama