Nauka przez zabawę

Wiktoria Raczyńska
,

„Zabawy ze sztuką” to nazwa nowej przestrzeni edukacyjnej w Centrum Edukacji Muzealnej, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, przy
ul. Mennica 6. Organizatorzy przybliżają w niej podstawowe zagadnienia z zakresu teorii i historii sztuki, które wydają się być kluczowe i szczególnie pomocne we właściwej ocenie i interpretacji owoców twórczości artystycznej.

Na przykładzie reprodukcji wielu znanych i cenionych dzieł, przy użyciu licznych interaktywnych urządzeń, wyjaśnione i omówione zostają takie pojęcia jak m.in. perspektywa, kompozycja, światłocień, barwa, ekspresja, czy też abstrakcja.

Przestrzeń edukacyjna stanowi również okazję do postawienia sobie najbardziej fundamentalnych pytań: Czym jest sztuka? Jakie są jej funkcje? Czy sztuka może pomóc zrozumieć otaczający nas świat? Jak interpretować dzieła nieprzedstawiające (abstrakcyjne)?

„Zabawy ze sztuką” zostały podzielone na cztery moduły poświęcone różnym, ale wzajemnie dopełniającym się zagadnieniom, takim jak: przestrzeń, światło i mrok, barwa oraz deformacja.

MOB zaprasza od wtorku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00.

Obowiązują bilety wstępu w cenie 5 zł bilet normalny, 3 zł bilet ulgowy.

materiał nadesłany: Mateusz Soliński
zdjęcie: W. Woźniak

Reklama