„Nabytki” na 95 lat Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy

Magdalena Jabłońska
,

W tym roku przypada 95. rocznica istnienia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Ekspozycja przygotowana specjalnie na tę okazję stanowi pokaz najcenniejszych i zarazem najciekawszych obiektów pozyskanych do zbiorów muzealnych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Otwarcie wystawy nastąpi 3 sierpnia.

Instytucja kultury powołana w mieście nad Brdą tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i powrocie Bydgoszczy do Macierzy, dnia 5 sierpnia 1923 roku, jako Muzeum Miejskie z siedzibą w kamienicy na Starym Rynku, posiada bogate tradycje gromadzenia zbiorów sięgające jeszcze czasów pruskich.

Założenie w Bydgoszczy po 148 latach zaboru polskiej placówki muzealnej, gromadzącej i popularyzującej pamiątki związane z historią miasta i regionu oraz zabytki o znaczeniu ogólnopolskim i narodowym, było dla ówczesnych mieszkańców wydarzeniem o ogromnym znaczeniu. Rola muzeum w kreowaniu tożsamości regionalnej i narodowej bydgoszczan oraz ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego, nie maleje do dnia dzisiejszego.

Z okazji jubileuszu Muzeum Okręgowego przygotowana zostanie wystawa pt. „95 lat Muzeum w Bydgoszczy. Nabytki”. Ekspozycja stanowi pokaz najcenniejszych i zarazem najciekawszych obiektów pozyskanych do zbiorów muzealnych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Prezentację tych wyjątkowych muzealiów uzupełniają i dodatkowo wzbogacają, specjalnie dobrane artefakty pochodzące z wcześniejszych darowizn, przekazów i zakupów, tworzące grupę reprezentatywną zabytków bydgoskiego muzeum.

Na wystawie odbiorca będzie mógł zapoznać się z wszystkimi rodzajami i typami muzealiów, jakie gromadzi instytucja kultury, a także ze sposobami ich pozyskiwania. Obok bydgostiany, czyli zabytków związanych z miastem nad Brdą, pokazano także dawne fotografie, archiwalia, broń i militaria, elementy umundurowania, rzemiosło, rzemiosło artystyczne, ceramikę, falerystykę, numizmaty, zbiory archeologiczne, apteczne i muzyczne oraz kolekcje dzieł patrona muzeum Leona Wyczółkowskiego, sztuki współczesnej i dizajnu, grafiki i rysunku, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej. Poza tym, wyeksponowano obiekt, który w ostatnim czasie poddano kompleksowej konserwacji oraz publikacje będące w posiadaniu muzealnej biblioteki.

Na wystawę Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego zaprasza już wkrótce, 3 sierpnia, do Spichrzy nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7-11. Ekspozycję będzie można oglądać do 14 października 208 roku.

Kuratorzy wystawy: Ewa Sekuła-Tauer, Anna Nadolska, Dominika Raduńska-Pacholska.

materiały nadesłane: MOB

Reklama