Młodzi i zdolni wolontariusze – trwa nabór do projektu

Magdalena Jabłońska
,

Miasto pozyskało ponad 500 tysięcy zł na realizację projektu „Młodzi zdolni, kompetentni wolontariusze”. Dzięki temu aż 120 osób do 29 roku życia będzie mogło skorzystać ze szkoleń i warsztatów, które przydadzą się w pracy związanej z organizacjami pozarządowymi. Nabór do projektu potrwa do 19 kwietnia.

Projekt adresowany jest do osób młodych (15–29 lat), mieszkających lub uczących się w Bydgoszczy, którzy chcieliby zaangażować się w działania społeczne. Przynajmniej 20 procent uczestników będą stanowić osoby niepełnosprawne.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2020. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, sytuacji prawnej wolontariuszy, potrzeb ludzi o różnym stopniu niepełnosprawności, działań III sektora, prowadzenia kół wolontariackich w szkołach oraz zarządzania wolontariatem w NGO, skutecznego rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji. Uczestnicy zdobędą także praktyczną wiedzę z zakresu postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, kształcenia wrażliwości społecznej, świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, czy kształtowania postawy odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska.

W projekcie zostanie zatrudniony psycholog, który przeprowadzi wieloetapową ocenę kompetencji społecznych uczestników oraz dokona doboru szkoleń i warsztatów do ich indywidualnych potrzeb. Zostanie też zatrudniony Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który będzie wspierał osoby z niepełnosprawnościami uczestniczące w projekcie.

Będą również organizowane działania dodatkowe tj. spotkania z przedstawicielami NGO oraz wizyty studyjne w podmiotach zajmujących się opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi.

Po zakończeniu szkoleń, młodzi ludzie będą mogli działać na rzecz wspólnot lokalnych poprzez powoływanie nowych stowarzyszeń, fundacji oraz organizowanie imprez kulturalnych. Ponadto będą mogli pełnić rolę liderów zespołów i koordynatorów wolontariatu.

Dodatkowo, zadania będą mogli działać jako wolontariusze w placówkach opieki, przy organizacji imprez kulturalnych oraz animacjach.

Projekt będzie realizowany przez Zespół ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych, z wykorzystaniem nowo utworzonego Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w budynku przy ul. Gdańskiej 5.

Nabór zgłoszeń – formularzy rekrutacyjnych do projektu potrwa do 19 kwietnia 2019 roku.

Zainteresowani udziałem w projekcie uzyskają więcej informacji tutaj, gdzie będzie dostępna również dokumentacja do pobrania.

Informacje o projekcie tutaj.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama