Miliony na sport i rekreację

Magdalena Jabłońska
,

Trwa nabór do tegorocznych edycji dwóch rządowych programów. Na realizację projektów „Klub” oraz „Otwarte Strefy Aktywności” w całym kraju przeznaczono w tym roku odpowiednio 40 i 48 mln zł.

– Programy skierowane są do młodego pokolenia, zachęcają nas, abyśmy dbali o jego rozwój fizyczny. Eksperci alarmują, że tylko 20 procent dzieci poświęca na aktywność fizyczną godzinę dziennie. Jest to znacznie mniej niż kilkadziesiąt lat temu. Chodzi o przyszłość tego pokolenia i dlatego te dwa programy są jak najbardziej potrzebne – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Program „Klub” ruszył w 2016 roku. W pierwszej edycji wsparcie uzyskało ponad 2 tysiące klubów sportowych ze wszystkich województw. Szkoleniem objętych zostało ponad 130 tysięcy dzieci i młodzieży. W następnej edycji (2017) program objął już ponad 3 tysiące klubów (blisko 170 tysięcy dzieci i młodzieży). Kwoty przyznane na realizację projektu wzrosły od 24 mln zł w pierwszej edycji (2016) do prawie 40 mln zł w następnych. W 2019 roku na jego realizację rząd przeznaczył 40 mln zł.

Główne cele Programu „Klub” to wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa.

Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:

· 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,

· 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Wnioski można składać do 15 marca. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 roku.

– Program jest bardzo dobrze oceniany przez beneficjentów, ponieważ nie jest wymagany wkład własny. Te środki to doskonałe uzupełnienie podstawowej działalności takich jednostek, dlatego zachęcamy do udziału w projekcie – informuje wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Drugi z rządowych programów to „Otwarte Strefy Aktywności” (OSA), który uruchomiono w ubiegłym roku. Tegoroczny budżet przygotowany na jego realizację wynosi 48 mln zł. W ramach edycji 2018 podpisano umowy dotacyjne na budowę blisko 1500 Otwartych Stref Aktywności w całym kraju (prawie 100 w regionie).

„Otwarte Strefy Aktywności” to program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. To ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci oraz strefa relaksu, gier i zagospodarowanie zieleni. Wsparciem zostaną objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych: podstawowym i rozszerzonym (obejmujący dodatkowo plac zabaw).

Wnioskodawcy mogą również zaplanować inne funkcje sportowo-rekreacyjne stref lub zlokalizować je obok już istniejącej infrastruktury sportowej. Z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wynika, że tego typu strefy są wśród mieszkańców Polski w czołówce najbardziej pożądanych obiektów w najbliższej okolicy. Dokumenty przyjmowane będą do 1 marca 2019 roku.

materiały nadesłane: Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego

Reklama