Miejski program in vitro – miasto szuka realizatora

Magdalena Jabłońska
,

18 stycznia (piątek) został ogłoszony konkurs ofert na realizację programu pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022”.

17 października radni przyjęli uchwałę dotyczącą wspierania niepłodności metodą in vitro. Program działać będzie do 2022 roku – dzięki niemu pary, które cierpią na niepłodność otrzymają dofinansowanie zabiegu zapłodnienia in vitro z budżetu miasta w wysokości 5 tysięcy zł.

Bydgoszcz dołączyła do grona polskich miast, w których samorząd wspiera pary chcące skorzystać z metody in vitro. Takie wsparcie już otrzymują mieszkańcy, m.in., Gdańska, Poznania czy Warszawy.
Na realizację „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022” miasto chce przeznaczyć ponad 2 mln zł. Program umożliwia jednorazowe skorzystanie z procedury zapłodnienia pozaustrojowego i metod medycznie wspomaganej reprodukcji tym parom, u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały już wykorzystane.

Głównym celem programu jest, m.in., obniżenie kosztów leczenia niepłodności ponoszonych przez pacjentów, poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców Bydgoszczy, a także poprawa trendów demograficznych w Bydgoszczy w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców podczas trwania programu.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są tutaj.

Warto wiedzieć:

Niepłodność uznawana jest współcześnie za chorobę społeczną, ponieważ dotyka nawet co piątej pary. Istotnym jest również, że liczba osób dotkniętych tą chorobą zwiększa się z każdym rokiem. W związku z powyższym, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała niepłodność za chorobę społeczną. Rodzina i macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie Państwa – wynika to z przepisu art. 71 Konstytucji RP. Art. 16 Deklaracji Praw Człowieka stanowi, iż prawo do posiadania potomstwa jest podstawowym prawem człowieka. Z kolei Parlament Europejski uznał, że wszystkie pary mają prawo do leczenia niepłodności. Również przyjęta w czerwcu 2015 roku ustawa o leczeniu niepłodności rozpoznaje problem, jakim jest niepłodność oraz reguluje prawo do jej skutecznego i bezpiecznego leczenia. Tymczasem Polska pozostaje jednym z ostatnich państw europejskich, w którym niepłodni pozostawieni są bez możliwości kompleksowego finansowania leczenia niepłodności.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama