Miasto szuka chętnych do prowadzenia Welcome Desku

Magdalena Jabłońska
,

Miasto szuka chętnych do prowadzenia punktu informacyjnego pn. Welcome Desk w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w 2020 roku. Na oferty czeka do 18 grudnia br.

Zadanie polega na prowadzeniu punktu informacyjnego, w tym zapewnienie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego oraz dostępu do infrastruktury i zasobów BCOPW dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz promowanie działań BCOPW we współpracy z pracownikami Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Miasta Bydgoszczy.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Wartość dotacji na realizację projektu w 2020 roku wynosi 90 tysięcy złotych.

Termin składania ofert upływa 18 grudnia br. Oferty należy składać na adres: Zespół Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Miasta Bydgoszczy, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz.

Osoba do kontaktu: Przemysław Biegański – tel. 52 58 59 237, mail: ngo@um.bydgoszcz.pl

Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszcz

Reklama