Miasto przyjazne seniorom

Magdalena Jabłońska
,

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy zaprasza na cykl darmowych spacerów badawczych i warsztatów dla osób 65+. Zajęcia będą odbywać się od listopada 2019 do maja 2020 roku.

Stowarzyszenie chce spojrzeć na miasto oczami seniorów i równocześnie zachęcić ich do wyjścia z domu. Przestrzeń publiczna jest pod wieloma względami niedostosowana do potrzeb osób starszych: wysokie krawężniki, brak ławek, schody w najmniej spodziewanych miejscach, brak poręczy – to tylko niektóre niedogodności, z którymi osoby starsze muszą się mierzyć w mieście.

Spacery i warsztaty

W ramach spacerów badawczych organizatorzy będą zastanawiać się nad możliwością wprowadzenia usprawnień i udogodnień, które ułatwiłyby poruszanie się seniorom po mieście. Uczestnicy projektu będą mogli wskazać w przestrzeni miejskiej problemy i bariery architektoniczne, z którymi borykają się w swoim otoczeniu na co dzień. Ich spostrzeżenia i wymagania przeanalizują wspólnie w ramach warsztatów i zastanowią się, co można ulepszyć w naszym mieście. Wszystkie spotkania będą odbywać się soboty od godziny 11.00.

Spacery i warsztaty są bezpłatne i połączone z darmowym poczęstunkiem.

Kto może wziąć udział?

Projekt przeznaczony jest do wszystkich mieszkańców, a głównie dla osób w wieku 65+ zamieszkujących na obszarze objętym rewitalizacją Miasta Bydgoszczy (jednostki urbanistyczne Bydgoszczy: Śródmieście, Bocianowo, Okole, Wilczak, Błonie, Fordon). W szczególności kierowany do osób, które na co dzień nie wychodzą z domu, znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej, są w jakikolwiek sposób niesamodzielne.

Spotkania informacyjne będą odbywać się w każdy poniedziałek października w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, sala 3, w godzinach 16.00-18.00.

Pilotażowy spacer badawczy po Śródmieściu odbędzie się w sobotę, 26 października 2019 roku – początek o godzinie 10.00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5.

Dodatkowych informacji udziela:

Paweł Górny, Przewodniczący Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych – tel. 608 495 375
Marzena Błaszczyk, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych – tel. 661 226 240

materiały nadesłane: Społeczny Rzecznik Pieszych

Reklama