Mariusz Napierała dyrektorem Teatru Kameralnego

Wiktoria Raczyńska
,

W czwartek, 28 sierpnia odbyło się drugie posiedzenie komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Kameralnego.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się sześciu kandydatów: Agnieszka Jagiełło, Mariusz Napierała, Sławomir Czarnecki, Henryk Hryniewicki, Dariusz Kordek, Beata Waszak.

Komisja zarekomendowała Mariusza Napierałę na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. Prezydent Rafał Bruski zaakceptował rekomendację komisji.

Mariusz Napierała urodził się w Bydgoszczy. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego. Studiował na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 2000 roku uzyskał dyplom magistra sztuki.

Od 2007 roku na stałe współpracuje z Operą Nova, gdzie zrealizował kilka autorskich projektów scenografii, m.in. do baletu Pan Twardowski, baletu Kopciuszek, opery Rusałka, baletu Dziadek do orzechów czy przedstawienia baletowego dla dzieci Magiczne zabawki. Regularnie, od 11 lat, tworzy scenografię i kostiumy do Koncertów Sylwestrowo-Noworocznych w Operze Nova.

Mariusz Napierała współpracuje także z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. Projektował scenografię do przedstawień dyplomowych wydziału wokalno-aktorskiego w ramach Operowego Forum Młodych.

Współpracuje z wieloma teatrami w Polsce, m. in. Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą Bałtycką w Gdańsku, Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie, Teatrem Muzycznym w Poznaniu. Współpracuje również z teatrami lalki i aktora: Teatrem Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, Teatrem Maska w Rzeszowie, Teatrem Groteska w Krakowie.

Pełnił również funkcję zastępcy dyrektora w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama