Mała architektura i zieleń na Starym Rynku – konkurs

Magdalena Jabłońska
,

Wkrótce ruszy konkurs dla studentów i absolwentów szkół wyższych na projekt małej architektury i zieleni na płycie Starego Rynku. Wszystko po to, aby serce miasta było estetyczną wizytówką Bydgoszczy i jednocześnie funkcjonalnym miejscem dla wszystkich mieszkańców.

Rewitalizacja Starego Rynku rozpoczęła się pod koniec czerwca tego roku. Obecnie prace trwają w północnej i centralnej części placu. Prowadzone są roboty przy podbudowie centralnej części płyty, na której będą ułożone granitowe płyty oraz prace brukarskie.

Obecne prace to nie wszystko. Po zakończeniu remontu będzie możliwość uatrakcyjnienia płyty rynku i wprowadzenia takich elementów, które podniosą zarówno estetykę tego miejsca, jak i funkcjonalność. Dlatego już wkrótce, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami ratusz ogłosi konkurs dla studentów i absolwentów szkół wyższych na projekt małej architektury i zieleni na płycie Starego Rynku. Chodzi zarówno o ławki, kwietniki, projekty szyldów ulic, czy też wskazanie lokalizacji drzew, które wpisywałyby się w obecny projekt przebudowy płyty.

Konkurs zostanie ogłoszony do 20 września – na prace ratusz czekać będzie do końca października. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody – za I miejsce laureat otrzyma 3 tysiące zł, za II – 2 tysiące zł, a III – 1 tysiąc zł.

Inwestycja, która zmieni wygląd salonu Bydgoszczy pochłonie 14 mln zł. W ramach inwestycji planowany jest, m.in., remont i przebudowa nawierzchni. Chodniki znajdujące się przy pierzejach zostaną poszerzone. Ta zmiana umożliwi lokalizację letnich ogródków blisko budynków w sposób, który nie utrudni przejścia pieszym. Zostaną one wyłożone granitowymi płytami, co jest spójne z wcześniejszym etapem rewitalizacji Starego Miasta.

Nawierzchnie przeznaczone do poruszania się samochodów wykonane zostaną z kamiennej kostki rzędowej. Użyta zostanie część kamieni, którymi obecnie wybrukowane są jezdnie Starego Rynku.

Jezdnie i chodniki znajdą się w jednym poziomie, co ułatwi poruszanie się pieszym po płycie Starego Rynku.

Centralna część placu zostanie wyłożona płytami granitowymi w kolorze szaro-żółtym o zróżnicowanych wymiarach. Schemat ułożenia ma wyróżniać nasz rynek od innych miast. Wokół płyt wykonana zostanie opaska z czarnej kostki bazaltowej. Do jej budowy również zastosowane zostaną kamienie obecnie wbudowane w płytę Starego Rynku. Wzór i kolorystykę płyt będzie też wyznaczał zarys dawnego ratusza zlokalizowanego w centralnej części rynku.

Wzdłuż linii zachodniej pierzei powstanie niewielki murek z siedziskami. Estetyka i ład zapanować mają także w części Starego Rynku wykorzystywanej jako miejsce ogródków letnich. Wszystkie parasole zostaną ujednolicone (kolor oraz kształt). W nawierzchni znajdą się stałe elementy wyznaczające stałe miejsce ich rozstawiania.

Wyremontowane zostanie też oświetlenie. Słupy w formie pastorałów pozostaną, ale zostaną poddane renowacji; wyposażone będą w kaskadowe konstrukcje kwietnikowe i pomalowane zostaną na kolor grafitowy. Usunięta zostanie też latarnia znajdująca się na środku placu. W narożnikach rynku pojawią się estetyczne ławki, a stacja roweru miejskiego zostanie przeniesiona.

Nowością będzie pas świetlny LED wyznaczający przebieg 18 południka. Będzie on wyznaczony także na obu końcach dwoma świecącymi słupkami.

Z kolei Pomnik Walki i Męczeństwa został już nieznacznie przesunięty w kierunku północno-zachodnim. W ten sposób stanie się też elementem efektownie zamykającym oś widokową biegnącą wzdłuż północnej pierzei. Lepiej wyeksponowana zostanie płyta upamiętniająca wkroczenie Wojska Polskiego do Bydgoszczy w 1920 roku.

Pytania i odpowiedzi:

Dlaczego remont Starego Rynku rozpoczął się w letnie wakacje?

Prace rozpoczęły się w czerwcu, by rynek był gotowy na przyszły sezon letni. Ponadto prace budowlane ze względu na uwarunkowania technologiczne, najlepiej prowadzić w miesiącach letnich przy dodatniej temperaturze i małej liczbie opadów.

Dlaczego remont rozpoczął się od centralnej części płyty, a nie zewnętrznych krawędzi placu?

Remont płyty Starego Rynku został zaplanowany w taki sposób, aby w jak największym stopniu zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców, jak i straty dla handlowców ze Starego Rynku. Sezon letni to intensywny czas dla restauratorów, którzy rozstawiają wokół płyty rynku kawiarenki. Gdyby remont rozpoczął się od zewnętrznych krawędzi, letnie ogródki musiałyby zniknąć. Wraz z rozpoczęciem remontu Starego Rynku, ratusz wprowadził zniżki w opłatach dla restauratorów za zajęcie pasa drogowego.

Czy w przyszłości możliwe będzie wprowadzenie nowych elementów na płytę Starego Rynku?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przebudowy rynku po zakończeniu prac budowlanych na końcowym etapie zostanie opracowana ostateczna wizja wyposażenia rynku w elementy małej architektury i zieleni. Wymaga to jednak akceptacji Rady ds. Estetyki Bydgoszczy, która czuwać będzie nad ogłoszonym konkursem na projekt małej architektury i zieleni na płycie Starego Rynku.

Czy na Starym Rynku będzie nowa fontanna?

Wyprzedzające badania archeologiczne nie pozwoliły zlokalizować wzdłuż linii zachodniej pierzei dużej fontanny – tak, jak to przewidziane było w pierwotnym projekcie architektonicznym. Zamiast niej pojawi się zespół dysz tryskających wodą wbudowany w posadzkę. Iluminacja pojawi się natomiast przy zabytkowej fontannie Kupffendera. Reflektory zostaną zamontowane na pobliskich lampach ulicznych.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama