Lokalne działania z szansą na dofinansowanie

Magdalena Jabłońska
,

Jutro rusza nabór wniosków na dofinansowanie projektów mających na celu aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Konkurs potrwa do 11 marca br.

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wnioskodawcy mogą starać się o wsparcie finansowe nawet do 50 tysięcy złotych. Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi ponad 1,2 mln zł. Poziom dofinansowania na poziomie 95 procent wydatków kwalifikowanych to duże ułatwienie dla podmiotów zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in., rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem:

TYP c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 25 lutego 2019 do 11 marca 2019, od godziny 14.00.

SPOTKANIA INFORMACYJNE

W związku z rozpoczynającym się naborem, Miasto zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się:

18 lutego 2019 – o godzinie 12.00, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Długa 34,
20 lutego 2019 – o godzinie 14.00, w siedzibie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Gdańska 5.

Na spotkania obowiązują wcześniejsze zapisy. Należy wysłać wiadomość na adres: a.czerwinska@lgd.bydgoszcz.pl z wybranym terminem. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Dwie Rzeki”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 789 442 841, 789 442 842.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama