Kultura to proces, który nigdy się nie kończy…

Marek Tomaszewski
,

Bydgoszczanie chcą bogatszej oferty kulturalnej, rozbudowy istniejących już placówek i budowy nowych obiektów. Tematem trzeciej publicznej debaty w ramach prac nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku była twórczość.

Oczekiwania mieszkańców, jak wynika z ankiet, które do tej pory napłynęły do urzędu miasta, zależą od wieku ankietowanych. Młodzież (do 20 lat) chce bogatszej bogatszej oferty kulturalnej kierowanej właśnie do niej, osoby w przedziałach wiekowych 20-34 lata, 35-44 lata, 45-54 lata wskazują na bogatszą i bardziej prestiżową ofertę kulturalną w ogóle oraz rozbudowę, rewitalizację istniejących już obiektów kulturalnych, w tym, na przykład, Opery Nova z czwartym kręgiem, Teatru Kameralnego, a także budowę nowych placówek. Seniorzy (od 65 lat) oczekują natomiast jeszcze większej dostępności do kultury – tanie bilety, rabaty, itp.

– Powiedzieliśmy sobie kilka lat temu, że kulturę mamy w budowie. I tak jest, i tak będzie zawsze, bo kultura to jest proces, który się nigdy nie kończy. Oczywiście, że chciałabym stabilizacji, tej podstawowej, w sensie na przykład finansowym, czy jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale w kulturze nigdy nie postawimy kropki – mówiła podczas debaty Marzena Matowska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. – Kultura to nie są wyłącznie te uniesienia, te premiery i ta festiwalowość. Kultura nigdy nie będzie dobra, jeżeli nie stanie się codziennością, jeśli nie będzie tworzyła wspólnoty, jeśli nie będzie wyzwalała w ludziach energii i kreatywności. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że uczestnictwo w kulturze to nie jest tylko przyjście na jakieś wydarzenie, czy do pojawienie się w instytucji kultury. Kultura nigdy nie będzie pełna, jeżeli nie stanie się nawykiem, ale nie nawykiem od święta, ale nawykiem codzienności we wszystkich dziedzinach sztuki, w myśleniu i sposobie widzenia świata.

– Uczestnictwo w kulturze to kwestia potrzeby. Jak będzie czwarty okręg Opery Nova to zwiększy się dostępność? Bzdura. Jeżeli masz potrzebę uczestniczenia w kulturze, to oferta jest wystarczająca – stwierdził Józef Herold.

Jak stwierdził Jacek Puzinowski z Fundacji „Brwi”, w sferze kultury najbliżej ludzi stoją organizacje pozarządowe. A kultura bydgoska powinna powinna być właśnie blisko ludzi. – Za tym muszą iść środki, na pewno więcej pieniędzy należałoby przeznaczyć na organizacje pozarządowe – mówił.

Ratusz zaprasza mieszkańców na kolejne debaty w ramach prac nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030:

– 6 listopada, godz. 17.00 – temat wiodący „Gospodarka i szkolnictwo wyższe”, współorganizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”

– 7 listopada,  godz. 17.00 – temat wiodący „Aktywność społeczna”, współorganizator: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy

– 9 listopada, godz. 17.00 – temat wiodący „Przyjazna przestrzeń i komunikacja”, współorganizator: Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP

Reklama