Kto przebuduje ulicę Kujawską?

Marek Tomaszewski
,

Dziesięć firm, w tym 4 konsorcja są zainteresowane przetargiem na rozbudowę ul. Kujawskiej. Po weryfikacji i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zostaną one zaproszone do składania ofert.

Przetarg ze względu na wagę zamówienia został podzielony na dwa etapy. W pierwszej kolejności  zostanie zweryfikowana sytuacja ekonomiczna oraz potencjał techniczny firm zainteresowanych zamówieniem. Do składania ofert zaproszonych zostanie maksymalnie 10 podmiotów spełniających warunki. W  drugim etapie przetargu wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty będą miały cena, termin wykonania robót budowlanych oraz okres udzielanej gwarancji. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na początku 2018 roku.

Rozbudowa ul. Kujawskiej polegać ma przede wszystkim na dobudowaniu drugiej jezdni (z buspasem) oraz torowiska łączącego rondo Bernardyńskie z rondem Kujawskim. Dokumentacja uwzględnia także, między innymi, przebudowę przylegających ulic i skwerów. Dzięki tej inwestycji przebudowane zostaną znaczące fragmenty ulic Wojska Polskiego, Toruńskiej, Solskiego, Wałów Jagiellońskich, Babiej Wsi, Ustronia, Długiej i placu Kościeleckich. Inwestycja jest połączona z zakupem 15 nowych tramwajów (kolejne  6 zamawianych jest pod kątem rozbudowy pętli na Kapuściskach).  Rozbudowa ul. Kujawskiej uzupełniona zostanie też modernizacją  węzła Szarych Szeregów i pętli przy Magnuszewskiej.

Wartość wszystkich prac budowlanych i zakupów szacowana jest na około 277 milionów złotych. To największe przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w Bydgoszczy w najbliższych latach. Zadanie od 2014 roku ma zapewnione dofinansowanie unijne dzięki przyjęciu przez Bydgoszcz strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i wynegocjowanemu kontraktowi terytorialnemu.  Wartość wsparcia z Unii Europejskiej to aż 168 milionów złotych.

Reklama