Kontrole w escape roomach w regionie

Magdalena Jabłońska
,

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się 39 obiektów typu escape room. 35 funkcjonuje do tej pory, 4 zostały zamknięte jeszcze przed wydarzeniami w Koszalinie.

– Do tej pory w 32 obiektach zostało skontrolowanych 69 pokoi. Dzisiaj i jutro zakończą się kontrole kolejnych obiektów – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Kontrole wszystkich obiektów typu escape room, zlecił minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak podsumował działania straży pożarnej w kontrolowanych pokojach oraz wykazał nieprawidłowości, które wykryli funkcjonariusze.

– Podczas kontroli wykazano bardzo wiele nieprawidłowości. W 69 kontrolowanych pokojach tematycznych funkcjonariusze stwierdzili 159 nieprawidłowości. Miały one bardzo różny charakter, ale prawie połowa z nich dotyczyła warunków ewakuacji. Pozostałe dotyczyły braku badań instalacji, które znajdowały się w tych pomieszczeniach. Brakowało uposażenia podręcznego sprzętu gaśniczego, a takżę przeglądu tego sprzętu. W zakresie ewakuacji to jest kwestia parametrów wyjść i dróg ewakuacyjnych – podkreśla nadbryg. Halak.

Inspektor Paweł Spychała poinformował, że w trakcie przeprowadzanych kontroli nie doszło do popełnienia przestępstw i wykroczeń.

– W pierwszym etapie kontroli zajęliśmy się rozpoznaniem podmiotów, które świadczą takie usługi. Następnie udzieliliśmy asysty strażakom. Ponadto chcę powiedzieć, że policja nie prowadzi postępowań przygotowawczych oraz zleconych czynności, nie doszło do popełnienia przestępstwa, czy też wykroczenia – zaznaczył komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Paweł Spychała.

O działaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mówił inspektor Zbigniew Sulik.

– Sprawdzamy czy budynki i lokale w tych obiektach są legalne. W związku z tym nasze postępowanie jest w dalszym ciągu prowadzone. Wydaje się, że może się ono zakończyć 10 stycznia, o ile zarządcy i właściciele obiektów umożliwią podejmowanie szybkich działań – zakończył Zbigniew Sulik.

Kontrole escape roomów rozpoczęły się w ubiegłą sobotę po tragicznych wydarzeniach w Koszalinie, gdzie pięć gimnazjalistek zginęło w wyniku zatrucia czadem.

materiały nadesłane: Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego

Reklama