Konkurs na logotyp rozstrzygnięty

Magdalena Jabłońska
,

We wtorek, 28 października Ratusz zaprezentował zwycięski projekt oficjalnego logotypu obchodów 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Polski, który będzie wykorzystywany przez cały 2020 rok. Podczas konferencji prasowej ogłoszono również plebiscyt na „Bydgoszczan Stulecia”.

Zwycięski projekt będzie oficjalną identyfikacją graficzną miasta w 2020 roku, związaną z obchodami setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy w granice Polski. Do konkursu zgłoszone zostały 64 prace konkursowe z całej Polski. Komisja konkursowa wyłoniła spośród nich 8 projektów, które następnie zostały poddane ocenie mieszkańców w głosowaniu internetowym. Pięć najlepszych prac oceniała komisja konkursowa, która wybrała zwycięski logotyp.

Fundator nagrody, grupa kapitałowa IMMOBILE przekazała na ręce wiceprezydenta Michała Sztybla voucher o wartości 5 tysięcy złotych, który zostanie przekazany zwycięzcom. Logotyp z oficjalnym hasłem „Bydgoszcz jest Polska – 1920” będzie wykorzystywany do celów popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych związanych z obchodami tej wyjątkowej dla naszego miasta rocznicy. Znajdzie się on m.in. na jednym z najwyższych budynków nieopodal Brdy, który obecnie przebudowywany jest na hotel.

30 tysięcy bydgoskich flag 

Grupa kapitałowa IMMOBILE, która chce włączyć się w świętowanie stulecia Bydgoszczy w Polsce przygotowała dla mieszkańców 30 tysięcy flag Bydgoszczy, które docelowo mają zawisnąć w całym mieście 20 stycznia 2020 roku. Przekazywanie flag zainaugurowane zostanie 11 listopada przed biegiem niepodległości (na Placu Wolności). Następnie mieszkańcy, którzy chcą włączyć się w obchody będą mogli odbierać flagi w Bydgoskim Centrum Informacji.

Stu bydgoszczan na stulecie

Podczas konferencji prasowej przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska-Gulczyńska przedstawiła szczegóły plebiscytu „Bydgoszczanie Stulecia”. To kolejne działanie mające w sposób szczególny upamiętnić jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego miasta. Mieszkańcy w dniach 31 października – 30 listopada będą mogli zgłaszać kandydatury najbardziej zasłużonych bydgoszczan ostatniego stulecia. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komitet Honorowy Obchodów Roku Wolności dokona ostatecznego wyboru 25 wyróżnionych osób po 5 w każdym dwudziestoleciu (lata 20-30, 40-50, 60-70, lata 80-90 i po dwutysięcznym roku). W 2020 roku nastąpi również publikacja o setce najbardziej zasłużonych dla naszego miasta bydgoszczan.

Mural na stulecie

Wyłoniono już zwycięski projekt muralu, który powstanie z okazji setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski. Mural powstanie na szczytowej ścianie budynku przy ul. Karpackiej na Wzgórzu Wolności do końca listopada. Projekt odwołuje się do historycznego wydarzenia przekazania symbolicznego klucza do miasta z rąk niemieckiego burmistrza Bromberg’a Huga Wolfa polskiemu prawnikowi Janowi Maciaszkowi, który stał się pierwszym komisarycznym prezydentem polskiej Bydgoszczy. Symbol klucza jest mocny, czytelny i kompozycyjnie rozpoznawalny nawet z dużej odległości. Po rozstrzygnięciu, autor zwycięskiego projektu dokonał zmiany klucza, który jest głównym elementem muralu. Aktualnie przedstawiony klucz jest oryginalnym odwzorowaniem klucza, który znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama