Konkurs na dyrektora MOB nie został rozstrzygnięty

Magdalena Jabłońska
,

W wtorek, 10 grudnia 2019 roku, w Urzędzie Miasta Bydgoszczy odbyło się drugie posiedzenie komisji konkursowej, która nie wyłoniła nowego dyrektora Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

Pełny skład:

1. Iwona Waszkiewicz – przewodnicząca – przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy;

2. prof. dr hab. Dariusz Markowski – przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy;

3. Magdalena Zdończyk – przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy;

4. Paweł Jaskanis – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

5. Lech Karwowski – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

6. Monika Kosteczko-Grajek – przedstawiciel Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego;

7. Józef Łoś – przedstawiciel Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego;

8. Piotr Górajec – przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich;

9. Jolanta Chmara – przedstawiciel Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Bydgoskiego;

10. prof. dr hab. Jacek Woźny – przedstawiciel Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;

11. dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK – przedstawiciel Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Celem drugiego posiedzenia komisji konkursowej było przeprowadzenie rozmów z 6 kandydatami na dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu.

Byli to:

1. Damian Burzyński;

2. Katarzyna Gębarowska;

3. Wacław Kuczma;

4. Magdalena Suchorska;

5. Tomasz Sypniewski

6. Marcin Zdanowski.

Po wysłuchaniu autoprezentacji wszystkich kandydatów i przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, odbyła się wewnętrzna dyskusja członków komisji, po czym przystąpiono do procedury głosowania. W wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów – minimum 6 głosów „za”. Tym samym komisja nie rekomendowała żadnego z kandydatów, a konkurs pozostał nierozstrzygnięty.

Zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Miasto zamierza ponownie ogłosić konkurs. Do czasu powołania nowego dyrektora MOB, planuje powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora instytucji jednej z zastępczyń dyrektora MOB.

zdjęcie archiwalne

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama