Konkurs Drzewo Pokoleń

Wiktoria Raczyńska
,

II Edycja Konkursu Drzewo Pokoleń stanowi integralną część „IV Łódzkich Senioraliów” – dwóch tygodni wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi, których celem jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał. Łódzka Senioralna nagradza propagatorów aktywnego życia i zdrowego starzenia się.

Konkurs Drzewo Pokoleń ma na celu wyłonienie oraz uhonorowanie działań i inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych. Walka z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym oraz ekonomicznym społeczeństwa, to tylko niektóre z najczęściej wymienianych problemów, przed jakimi stają osoby starsze.

Dlatego też realizacja projektów w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się, wszelkie działania, które mogą zwrócić uwagę na problemy osób w podeszłym wieku, a także działalność polegająca na dostarczaniu produktów, usług i rozwiązań, przyczyniających się do poprawy warunków i jakości życia seniorów, są dziś tak bardzo istotne.

Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Medyczny oraz Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dążąc do integracji projektów i działań poświęconych zdrowemu starzeniu oraz integracji pokoleniowej, podejmowanych zarówno przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu i środowisk seniorskich, postanowiły wyróżnić inicjatywy, których efekty mają wymiar szczególny.

 

NAGRODA

Nagroda zostanie wręczona zwycięzcom poszczególnych kategorii konkursowych podczas gali konkursu, która stanowić będzie również oficjalne zakończenie „IV Łódzkich Senioraliów”.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów kapituła konkursu dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Każdy z nich otrzyma dyplom, zwycięzca zostanie również uhonorowany statuetką.

REGULAMIN

Informacje o konkursie Drzewo Pokoleń – www.drzewopokolen.umed.pl

Informacje o „IV Łódzkich Senioraliach” –  www.seniorzy.uml.lodz.pl

materiały nadesłane: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, UMŁ

Reklama