Kongres Jeden Świat Wiele Kultur na KPSW

Magdalena Jabłońska
,

Już 25–26 października 2019 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy odbędzie się Kongres „Jeden świat – wiele kultur”. Tematem przewodnim tegorocznej dziesiątej edycji będzie „Człowiek i nauka we współczesnym świecie”.

W ramach tegorocznego kongresu odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek i nauka we współczesnym świecie” oraz sześć konferencji tematycznych:

  • Wiara i rozum źródłami odkrywania prawdy o człowieku
  • Państwo i prawo
  • Polskie prawo karne na tle zasad Konstytucji RP
  • Współczesne wyzwania ekonomii
  • Dziecko we współczesnym świecie
  • Człowiek (i) maszyna. Nauki techniczne w służbie człowieka

Integralną częścią tego naukowego spotkania będą liczne imprezy towarzyszące.

25 października odbędzie się Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji. Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego na Kujawsko-Pomorskim Forum Nauki i Innowacyjności wystąpią przedstawiciele Brave Seed Fund (BSF) oraz Brave Venture Capital (BVC), którzy od czerwca br. realizują projekt „Wejść kapitałowych” na terenie naszego województwa przy wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W naszym województwie jest to novum, a sam produkt skierowany jest tylko i wyłącznie do przedsiębiorstw akademickich i projektów o wysokim potencjale innowacyjności.

Tematyka spotkania z przedstawicielami Brave Seed Fund (BSF) oraz Brave Venture Capital (BVC) będzie składała się z 3 części:

  • prezentacja BRAVE i warunkach pozyskania inwestora w woj. kujawsko-pomorskim
  • inwestor VC – korzyści i wady z posiadania partnera biznesowegoj
  • jak pozyskać inwestora VC – sesja pytań i odpowiedzi.

Spotkanie rozpocznie się 25 października 2019 roku, o godzinie 10.30 w sali 17A (budynek A).

Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu kongresowi towarzyszyć będzie wystawa „Znani nieznani. Polacy światu”. Wystawa składa się z 23 rollup’ów – różnokolorowych plansz, na których zaprezentowano niezwykłe dokonania 44 wybitnych Polaków, sławnych, docenianych i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub prawie zapomnianych w Polsce.

Część tablic stworzono w oparciu o bogate zbiory Archiwum Polskiej Akademii Nauk, pozostałe dzięki życzliwości rodzin przedstawionych postaci i różnych placówek naukowych i muzealnych.

Do udziału w kongresie organizatorzy zapraszają zarówno przedstawicieli świata nauki, studentów, jak i osoby spoza środowiska akademickiego.

Kongres odbędzie się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 55-57. Współorganizatorami są: Fundacja Watykańska Jozef Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

Informacje i kontakt: www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz, tel. 52 365 84 27, 510 993 084,

e-mail: congress2019@kpsw.edu.pl

Organizatorzy zapraszają do dialogu.

materiały nadesłane: Izabela Pochowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Reklama