Konfrontacje młodych wiolonczelistów

Tomasz Welcz
,

Aż 130 uzdolnionych młodych wiolonczelistów z całej Polski przyjedzie 5 maja do Bydgoszczy. Walczyć będę o najwyższe laury w Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych, organizowanych już po raz 23. w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy.

Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Zdzisławy Wojciechowskiej organizowane są przy współdziałaniu Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Fundacji na rzecz młodzieży muzykującej „Viva-Musica” w Bydgoszczy. Celem konkursu jest popularyzowanie wiolonczeli wśród uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, oraz rozwój muzykalności i wiedzy młodych wykonawców na temat interpretacji muzyki klasycznej.

Występy uczniów ocenia będzie jury składające się z wybitnych polskich muzyków i pedagogów. Są to  prof. Tomasz Strahl (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie) – przewodniczący, prof. Stanisław Firlej (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi), prof. Urszula Marciniec-Mazur (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu).

Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Zdzisławy Wojciechowskiej odbywają się co roku, w pięciu grupach wiekowych, a repertuar konkursowy jest bardzo zróżnicowany (utwory solo, z towarzyszeniem fortepianu, etiudy, koncerty, kaprysy, sonaty, wariacje, utwory o charakterze wirtuozowskim i kantylenowym).

Konkurs nosi imię Zdzisławy Wojciechowskiej (1907-1985), artystki o wybitnych kwalifikacjach wirtuozowskich i pedagogicznych, polskiej wiolonczelistki, nauczycielki szkół muzycznych w Bydgoszczy, instrumentalistki związanej z orkiestrami symfonicznymi i zespołami kameralnymi działającymi w Bydgoszczy w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Pracowała w Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Bydgoszczy (1945-1951), a później w Filharmonii Pomorskiej, pełniąc funkcję koncertmistrza. Z bydgoskimi szkołami muzycznymi (Państwowa Niższa Szkoła Muzyczna, Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna, Liceum Muzyczne) związana była jako nauczycielka gry na wiolonczeli i prowadząca klasę kameralną od 1945 do 1971 roku. Jej absolwenci, uczniowie i zespoły kameralne zdobywały w latach 60. wysokie lokaty na ogólnopolskich przesłuchaniach szkół muzycznych II stopnia. Jej wychowankami ze szkoły średniej byli m. in.: Roman Suchecki, przyszły rektor bydgoskiej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego i Stanisław Firlej, laureat m.in. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Utrechcie, prof. Akademii Muzycznej w Łodzi.

Przesłuchania konkursowe odbędą się od 5 do 8 maja w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, ul. Andrzeja Szwalbego 1 oraz ul. Gdańska 71.

Informacje na stronie internetowej szkoły muzycznej: http://www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl/.

materiał:  Joanna Derenda-Łukasik, rzeczniczka PZSM

Reklama