Komunikat wojewody kujawsko-pomorskiego o odwoływaniu imprez masowych

Magdalena Jabłońska
,

Szanowni Państwo, Organizatorzy i Uczestnicy imprez masowych

Mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) zakazywane będą planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na możliwość przeprowadzania niektórych imprez masowych, zwłaszcza sportowych, bez udziału publiczności. Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie, w tym potwierdzanie, że dana impreza masowa mimo otrzymania stosownego zezwolenia nie zostanie przeprowadzona lub zostanie przeprowadzona bez udziału publiczności, tak, by nie było konieczne jej przerywanie na podstawie art. 34a ww. ustawy.

Z poważaniem,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Mikołaj Bogdanowicz

 

Aktualne informacje związane z sytuacją zagrożenia koronawirusem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (stan na dzień 10 marca 2020 roku):

  1. W województwie kujawsko-pomorskim osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
  2. Osoby poddane kwarantannie – 37,
  3. Czynnym nadzorem epidemiologicznym objęte są obecnie 343 osoby z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Reklama