Kolejni członkowie misji Resolute Support gotowi do wyjazdu

Tomasz Welcz
,

W Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) zakończyło się w pierwsze w 2016 roku szkolenie dla przyszłych członków misji Resolute Support. W uroczystości zakończenia ostatniej części ćwiczeń wzięli udział generał broni  Erich Pfeffer z Dowództwa ds. Operacji Połączonych Bundeswehry i generał brygady Wojciech Grabowski, dowódca JFTC.

Przez dwa tygodnie prawie 500 osób z ponad 30 krajów NATO i państw partnerskich pracowało na sukces sił sojuszniczych, które wkrótce udadzą się do Afganistanu. Połowa z nich przygotowywała się do przyszłej misji, a pozostali wspierali proces przygotowawczy.

IMG_5060-2– Chciałbym podziękować wszystkim za ciężką pracę i podjęty wysiłek, dzięki którym możemy powiedzieć, że szkolenie zakończyło się sukcesem – powiedział generał Wojciech Grabowski w swoim podsumowaniu. Podziękował członkom kierownictwa szkolenia, w tym również ekspertom, którzy służyli szkolącym się swoim doświadczeniem:  – Wasze umiejętności, wiedza, doświadczenie i ciężka praca są wręcz bezcenne dla uczestników szkolenia i dla JFTC. Doceniam waszą pomoc w ćwiczeniu, dzięki której uczestnicy są lepiej przygotowani do wykonywania swoich przyszłych zadań.

IMG_5151-2Resolute Support 16-1 było kolejnym ćwiczeniem skoncentrowanym na szkoleniu przyszłych członków Dowództwa Resolute Support (RS HQ) oraz m.in., Dowództwa ds. Szkolenia, Doradztwa i Wsparcia Północ (TAAC-N), Dowództwa ds. Szkolenia, Doradztwa i Wsparcia Zachód (TAAC-W) oraz przyszłych doradców, także z Dowództwa ds. Szkolenia, Doradztwa i Wsparcia Wschód (TAAC-E) i Dowództwa ds. Szkolenia, Doradztwa i Wsparcia Południe (TAAC-S). Szkolenie obejmowało zagadnienia związane ze specyfiką misji w Afganistanie i przygotowywało żołnierzy do zadań, z którymi przyjdzie im się tam zmierzyć. Było również świetną okazją do integracji – dla większości uczestników była to pierwsza sposobność do spotkania z przyszłymi współpracownikami i do poznania się. Szkolący się mogli przećwiczyć korzystanie z narzędzi i systemów, które będą mieli do dyspozycji w Afganistanie.

IMG_5157-2Wszystkie grupy wzięły udział w szkoleniu dotyczącym. szczegółów misji oraz sztabowym szkoleniu bojowym. Pierwsze z nich dostarczyło żołnierzom niezbędnej wiedzy na temat kluczowych aspektów czekającej ich misji, środowiska operacyjnego, a także poszczególnych stanowisk, ról, funkcji i zakresów odpowiedzialności, które przejmą w Afganistanie. Drugie, przybliżyło role poszczególnych członków w sekcjach i oddziałach, a także we współpracy pomiędzy oddziałami.

Ćwiczenia zakończyły się 28 stycznia. Przyszły personel oraz doradcy TAAC-N podsumowali szkolenie udziałem w kompleksowym, złożonym ćwiczeniu sprawdzającym, które zakończyło się 30 stycznia.

– Mieliście okazję zobaczyć, jak będą wyglądały wasze przyszłe zadania
w Afganistanie. Przygotowano to w możliwie najbardziej realistyczny sposób – powiedział generał Pfeffer, zwracając się do przyszłych członków misji Resolute Support. – Jestem przekonany, że jesteście dobrze przygotowani do tego, by przejąć obowiązki jak tylko wylądujecie w Mazar-e-Sharif za kilka tygodni.

Podziękował również generałowi Grabowskiemu i jego sztabowi za ich pracę: – Bez względu na szybko zmieniające się warunki, po raz kolejny przygotowaliście ustrukturyzowane i szerokie środowisko szkoleniowe i zapewniliście solidne wsparcie każdego aspektu szkolenia.

Materiał: Major Goran Pijetlovic, rzecznik prasowy JFTC

Reklama