Kolejne inwestycje w związku z rewitalizacją Starego Fordonu

Magdalena Jabłońska
,

Trwają ostatnie prace nad projektem umocnionego nabrzeża w Starym Fordonie. Ma ono umożliwiać cumowanie i wodowanie mniejszych łodzi. W wakacje zakończy się natomiast przebudowa ulicy Bydgoskiej. Jesienią Miasto planuje zlecić kolejne prace budowlane związane z rewitalizacją tej części miasta.

Projektanci opracowali już projekt budowlany, a obecnie przygotowywane są szczegółowe rozwiązania techniczne związane z nabrzeżem. Będzie ono zlokalizowane na przedłużeniu ul. Frycza-Modrzewskiego.

Miejsce na odpoczynek i cumowanie

Ma pełnić kilka funkcji. Podstawowa to wzmocnienie potencjału Starego Fordonu, który znów zwraca się ku Wiśle. Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji z siedziskami. Stworzy również możliwość wodowania i cumowania jednostek pływających. Umocnione nabrzeże będzie również pełniło funkcję ochronną (ostrogi) i będzie wzmacniać projektowaną drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu. W trakcie prac rozszerzono zadanie o elementy związane z monitoringiem. Nabrzeże będzie wyposażone w oświetlenie i odwodnienie. Obecnie kompletowane są niezbędne pozwolenia. Zakończenie prac projektowych planowane jest po wakacjach. Jeszcze w tym roku Miasto chce wyłonić wykonawcę i przekazać mu plac budowy. Zadanie wprowadzono do planu rewitalizacji Starego Fordonu w wyniku konsultacji społecznych.

Eleganckie uliczki i atrakcyjne tereny rekreacyjne

Projekt będzie łączył się z opracowaniem przygotowanym wcześniej przez ZDMiKP. Zakłada ono rewitalizację kolejnych ulic zlokalizowanych pomiędzy Bydgoską i brzegiem Wisły oraz terenów rekreacyjno-sportowych. W ramach tego zadania powstaną nie tylko wygodne ciągi komunikacyjne w kierunku Wisły. Zaplanowano również miedzy innymi budowę boiska do siatkówki plażowej, torów do jazdy wyczynowej rowerem, placu zabaw, miejsc wypoczynku. Na tę część inwestycji Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej uzyskał już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przetarg na wybór wykonawcy Miasto zamierza ogłosić również w tym roku. Prace budowlane zajmą około 2 lat. Oba duże projekty budowlane zamierza zrealizować wykorzystując środki unijne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Bydgoska zmienia oblicze

Trwają natomiast intensywne prace związane z rewitalizacją ul. Bydgoskiej. Koniec planowany jest jeszcze w wakacje. Wykonawcy pracują obecnie przy przebudowie jezdni na ostatnim odcinku ulicy położonym bliżej Rynku. Wcześniej wykonana została zachodnia cześć ulicy, przebudowano wloty szeregu ulic przyległych oraz zbudowano nowe chodniki z wygodnych betonowych płyt. Do budowy zjazdów, zatok, opasek kamiennych kostek. Na jezdni ul. Bydgoskiej by ograniczyć hałas układana jest nawierzchnia asfaltobetonowa. Ten etap rewitalizacji związany z ulicą Bydgoską kosztuje ponad 6 mln zł. Uzupełniają go mniejsze zadania zlecone przez ADM w budynkach komunalnych zlokalizowanych w rejonie ul. Bydgoskiej i Rynku.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama