Kłopotliwe śmieci wrzucisz do ekologicznych PSZOKÓW

Magdalena Jabłońska
,

Darmowy prąd z paneli fotowoltaicznych, przestrzeń dająca drugie życie przedmiotom domowego użytku, ścieżka edukacyjna dla najmłodszych oraz wypożyczalnia przyczepek – to wszystko znajduje się w nowoczesnych miejskich PSZOK-ach (Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Efektywne wykorzystanie środków unijnych sprawiło, że Bydgoszcz znowu stała się liderem w budowaniu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych za pieniądze unijne.

Pozostałości po remoncie, stare meble, opony samochodowe, czy chemikalia oraz leki zostaną we właściwy sposób zagospodarowane przez miejską spółkę ProNatura, która będzie zarządzać PSZOK-ami.W PSZOK-u przy ul. Inwalidów powstała specjalna sala edukacyjna, która pozwoli na edukowanie najmłodszych w zakresie recyklingu i proekologicznych zachowań.

Ochrona środowiska to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. W związku z tym nasze miasto uzyskało ponad 5,7 mln dofinansowania unijnego na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które są popularne w Europie. Wartość całego projektu wynosi ponad 8,2 mln zł. Miasto Bydgoszcz po raz kolejny stało się liderem w Polsce pod względem otrzymanego dofinansowania w ramach projektów zrealizowanych z programu funduszowego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsca, które powstały po to, by nie martwić się co zrobić ze śmieciami, które pojawiają się w naszych domach okazjonalnie, a wymagają prawidłowego zagospodarowania. Są to:

· odpady zielone

· chemikalia

· leki

· zużyte baterie i akumulatory

· sprzęt elektryczny i elektroniczny

· meble i odpady wielkogabarytowe

· odpady budowlane i rozbiórkowe

· zużyte opony, z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.

· odzież i tekstylia

· popioły

Miejskie ekologiczne PSZOK-i znajdują się w trzech lokalizacjach – czynne są codziennie w godzinach 8.00 – 20.00 (z wyłączeniem niedziel i świąt).

· ul. Ołowiana 43

· ul. Jasiniecka 7a

· ul. Inwalidów 15

Co nas czeka w 2020 roku?

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkich mieszkańców naszego kraju czekają zmiany w zasadach segregowania odpadów komunalnych. Od przyszłego roku segregować będziemy oddzielnie metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony), papier (pojemnik niebieski), odpady BIO (pojemnik brązowy) i odpady zmieszane (pojemnik szary). Dla mieszkańców Bydgoszczy oznacza to, że pojawią się dwa nowe pojemniki na papier i odpady bio. W związku z tym pojawiło się pytanie dotyczące częstotliwości odbierania wszystkich pięciu frakcji odpadów.

O zdanie Ratusz zapytał mieszkańców w konsultacjach społecznych, które były prowadzone w dniach 21 stycznia – 18 lutego br. Z ponad 1,7 tysiąca uwag i opinii mieszkańców wynikła potrzeba częstszego odbierania odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej, odbierania odpadów przez cały rok z Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz konieczność zwiększenia frakcji odpadów przyjmowanych w PSZOK.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama