Już nie wjedziemy na Stary Rynek

Magdalena Jabłońska
,

Na przełomie lipca i sierpnia wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na terenie Starego Miasta. Jej ostateczny kształt i wynikające z niej ograniczenia to wynik konsultacji społecznych. Na Stary Rynek i część przyległych ulic nie wjadą już samochody.

– Wprowadzamy rozwiązania, które od lat doskonale sprawdzają się w innych miastach. Dziękuję mieszkańcom za wiele cennych opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji. Pomogły one przygotować ostateczny zakres zmian. Po zmianach Starówka będzie lepszym miejscem do spędzania wolnego czasu czy robienia zakupów – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Konsultacje trwały od 29 kwietnia do 20 maja. W ich trakcie zgłoszono ponad 500 różnych uwag. Najwięcej wniosków dotyczyło wprowadzenia rozwiązań zapewniających możliwość dowozu towarów. Sporo uwag dotyczyło też fizycznego wygrodzenia stref, gdzie w ogóle nie powinny wjeżdżać samochody. Nowe założenia organizacji ruchu na Starym Mieście przedstawili we wtorek zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, dyrektor ZDMiKP Jacek Witkowski, zastępca dyrektora ZDMiKP ds. utrzymania infrastruktury Wojciech Nalazek i menedżer Starego Miasta i Śródmieścia Maciej Bakalarczyk.

Strefa bez samochodów

Stary_Rynek_stan_projektowany05a2_-_wersja_1bNajwięcej zmian zajdzie w obrębie samego Starego Rynku. Samochody nie będą już wjeżdżać na jego płytę i fragmenty ulic wokół niej. Funkcję deptaków przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów, oprócz Mostowej (do Grodzkiej), pełnić będą również ulice: Niedźwiedzia, Batorego (do Zaułka), Jana Kazimierza (do Zaułka), Magdzińskiego (do Podwala), Kręta (do Jatek), Długa (od Batorego do Jana Kazimierza), Ku Młynom, pieszojezdnia wokół Fary. Na części tych ulic ulokowane zostaną wygrodzenia w postaci słupków.

Dostawy tylko do godziny 10.00

Stary_Rynek_stan_projektowany05a1_-_wersja_1aCały obszar ograniczony dla ruchu pojazdów będzie położony w strefie zamieszkania. Szereg ulic zostanie dopuszczonych czasowo dla ruchu pojazdów zaopatrzenia i pojazdów dojeżdżających wyłącznie na zaplecze posesji oraz służb miejskich. W obszarze ograniczonego ruchu pojazdów w godzinach od 6.00 do 10.00 w dni powszednie będą mogły odbywać się dostawy towarów z wykorzystaniem pojazdów dostawczych. Takie rozwiązanie zaplanowano m.in. na ulicach Jezuickiej, Zaułku, Długiej (od Przyrzecza do Batorego, części ul. Mennica (w kierunku elektrowni wodnej) oraz odcinkach ul. Batorego i Jana Kazimierza (od Długiej do Zaułka). Poza tymi godzinami oraz w weekendy wymienionymi ulicami będą mogli poruszać się wyłącznie mieszkańcy dojeżdżający na zaplecze swoich posesji oraz pojazdy służb miejskich – ruch innych pojazdów, w tym pojazdów zaopatrzenia, będzie niedozwolony.

Pierwszeństwo dla pieszych

PrzechwytywanieOstatecznie, po wprowadzeniu wszystkich zmian strefą zamieszkania (obszarem z pierwszeństwem dla pieszych z prędkością ograniczoną do 20km/h oraz brakiem możliwości parkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi) objęty zostanie znaczny obszar ulic m.in. ul. Długa (od Wełnianego Rynku do Przyrzecza oraz od Jana Kazimierza do Podwala), Przyrzecze, most na ul. Ku Młynom, Mennica (od Czerwonego Spichrza w kierunku Tamki), Malczewskiego, Grodzka (od Malczewskiego do Mostowej), Pod Blankami (od Trybunalskiej do Długiej), Zaułek, Farna, Mostowa, Niedźwiedzia, Batorego, Jana Kazimierza.

Ulice dojazdowe do tego obszaru prowadzące ruch całodobowo tj. ul. Podwale, wschodnia część ul. Grodzkiej, Pod Blankami (do Trybunalskiej), Trybunalska, fragment Jana Kazimierza od strony Wałów Jagiellońskich do Pod Blankami będą natomiast objęte strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Gdzie parkować?

Przechwytywanie IINowa organizacja ruchu uwzględnia również funkcjonowanie nowych postojów taksówek, miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, pojazdów zaopatrzenia, potrzeb hoteli, policji oraz uczestników mszy świętych ślubnych i pogrzebowych w Katedrze. Ogólnodostępne parkowanie przewidziane jest tak jak dotychczas m.in. na placu Solnym, Rybim Rynku, ul. Grodzkiej, ul. Mostowej (odcinek przy ul. Focha), ul. Długiej (odc. od ul. Wały Jagiellońskie do ul. Pod Blankami) oraz na parkingu wielopoziomowym przy ul. Pod Blankami.

Korzystne rozwiązanie

W opinii ekspertów ograniczenie ruchu w reprezentacyjnych częściach miast przynosi w dłuższej perspektywie szereg korzyści. Najważniejsze z nich to między innymi:

  • wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
  • komfort podczas spacerów, możliwość odpoczynku i zakupów w mniejszych sklepach
  • ograniczenie uszkodzeń małej architektury (np. kwietniki, ławki) oraz wyposażenia ulic (znaki, krawężniki, płytki chodnikowe)
  • poprawa jakości powietrza
  • ograniczenie hałasu
  • większa atrakcyjność tego obszaru

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama