Jubileusz 115-lecia WiMBP w Bydgoszczy

Wiktoria Raczyńska
,

W tym roku mija 115 lat od utworzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W związku z jubileuszem, 5 października 2018 roku, o godzinie 10.00, w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej w Bydgoszczy odbędzie się uroczystość uświetniająca to wydarzenie z udziałem władz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasta Bydgoszczy.

W ramach obchodów 115-lecia instytucji, WiMBP w Bydgoszczy zmienia identyfikację wizualną. W związku z tym, z dniem 5 października 2018 r., zacznie obowiązywać nowy znak firmowy.

Z okazji 115-lecia WiMBP przez cały październik obowiązywać będą bezpłatne zapisy do biblioteki, bezpłatne prolongaty kart bibliotecznych oraz bezpłatne wydawanie duplikatów kart bibliotecznych w bibliotece głównej oraz we wszystkich filiach bibliotecznych.

Biblioteka powstała w 1903 roku. Kilka lat później otrzymała jeden z z najwspanialszych gmachów w mieście, należący wcześniej do Deputacji Kameralnej i Sądu Dworskiego (ul. Stary Rynek), który jest jej siedzibą do dnia dzisiejszego. Pierwszym dyrektorem został dr Jerzy Minde-Pouet, zastąpiony w 1913 roku przez prof Marcina Bollerta. Księgozbiór książnicy miał charakter naukowy, jego podstawę stanowił dar historyka Fryderyka Raumera, redaktora Henryka Kruse oraz Towarzystwa Historycznego Obwodu Nadnoteckiego. Początkowo w strukturę placówki wchodziła także Biblioteka Ludowa, gromadząca literaturę rozrywkową i oświatową.

Obie biblioteki powstały w celach germanizacyjnych i posiadały niewielki oraz przypadkowo zgromadzony księgozbiór polski. 1 września 1920 roku kierowanie biblioteki powierzono Witoldowi Bełzie, który dokonał wymiany kadry, polonizacji i rozbudowy księgozbioru oraz przekształcił placówkę w jeden z najważniejszych ośrodków kulturotwórczych i naukowych w mieście.

W czasie okupacji hitlerowskiej książnica straciła około 20 procent zbiorów, w tym część bezcennej kolekcji bernardyńskiej. Po II wojnie światowej prowadzono intensywną rozbudowę filii bibliotecznych na terenie całego miasta, jest ich dziś 26. W 1953 roku biblioteka powołała Dział Zbiorów Specjalnych, a w 1968 roku uzyskała status naukowy. Obecnie zasób książnicy liczy około miliona woluminów, w tym ponad 60 tysięcy zbiorów specjalnych (stare druki, rękopisy, kartografia, ikonografia – grafika, fotografie, pocztówki; druki muzyczne, dokumenty życia społecznego i medale).

Biblioteka może poszczycić się posiadaniem dwóch wystaw stałych (Bibliotheca Bernardina, Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego), kilku bezcennych kolekcji (księgozbiór pobernardyński, zbiór dokumentów i listów królewskich Kazimierza Kierskiego) oraz unikatów i cymeliów (jak rękopis Roty Marii Konopnickiej oraz partytury Feliksa Nowowiejskiego).

Biblioteka w swej historii kilkukrotnie zmieniała nazwę, która odzwierciedlała jej charakter i zasięg: Biblioteka Miejska (1903-1957), Miejska Biblioteka Publiczna (1957-1975), Wojewódzka Biblioteka Publiczna (1975-1981), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna (1981-2002), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy (od 2002 r.)

materiały nadesłane: Joanna Pawłowska, WIMBP

Reklama