Jaki ma być Bydgoski Budżet Obywatelski?

Magdalena Jabłońska
,

Miasto zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Chce poznać opinie mieszkańców i oczekiwania związane z tym programem.

W ramach konsultacji w sprawie rozwoju BBO zaplanowano kilka działań, które pozwolą lepiej poznać zdanie bydgoszczan na temat dotychczasowych zasad. Pomoże w tym:

· spotkanie z radami osiedli,

· spotkanie z mieszkańcami z udziałem zewnętrznego moderatora w dniu 12 lutego

· ankieta internetowa (do pobrania tutaj)

· dialog z autorami zgłoszonych przedsięwzięć

Ankieta

W ankiecie mieszkańcy odpowiedzą na szereg pytań dotyczących, m.in., projektów osiedlowych i ponadosiedlowych, zmiany formularza zgłoszeniowego projektu, czy też roli Rad Osiedla w BBO. Bydgoszczanie będą mogli również zgłosić uwagi na temat poszczególnych etapów BBO. Wypełnioną ankietę można wrzucić do urny w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub wypełnić ankietę przez Internet.

Pytania dotyczyć będą również tego, jakie rodzaje zadań mogłyby być realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, w wydzielonej części skierowanej bezpośrednio do seniorów, jak również do młodzieży. BBO z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki konsultacjom zyskają oni jeszcze większy wpływ na kształt programu.

Kiedy odbędą się konsultacje?

Konsultacje potrwają do 20 lutego 2019 roku. Mają one zasięg ogólnomiejski i mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.

Miasto zaprasza również do udziału w otwartym dla mieszkańców spotkaniu: dotyczącym rozwoju BBO. Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2019 roku, o godzinie 17.00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.

Prosimy o zgłoszenie zainteresowania udziałem w spotkaniu mailowo: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod nr 52-58-58-926.

Już od 2011 roku mieszkańcy mogą aktywnie włączać się w działalność miasta, m.in., poprzez dołączenie do Obywatelskiej Rady Kultury oraz Rady Sportu. W 2012 roku ruszyła pierwsza edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, a rok później kształtuje się Rada ds. Estetyki Miasta, zespół ds. polityki rowerowej, pierwszy program Inicjatyw lokalnych 25/75. W 2014 roku prezydent podjął decyzję o obowiązku wykładania do publicznej wiadomości planów inwestycyjnych ZDMiKP. Rok później powstała Rada Seniorów oraz Rada Pożytku Publicznego. Ponadto mamy do dyspozycji nową uchwałę RM o konsultacjach społecznych – regulamin Bydgoskie Konsultacje (tworzony przez przedstawicieli organizacji pozarządowych). W nowym roku powstaje Rada ds. Partycypacji Społecznej.

 

 

 

materiał nadesłany: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama