Jak projektować miasto przyjazne mieszkańcom?

Magdalena Jabłońska
,

O udogodnieniach dla mieszkańców oraz wyzwaniach stojącymi przed miastami w najbliższej przyszłości będą rozmawiać w ratuszu eksperci z Polski, Austrii i Wielkiej Brytanii. Konferencję w dniu 20 maja organizuje Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy.

Spotkanie otworzy prelekcja Petry Jens, pełnomocniczki Wiednia ds. komunikacji pieszej. W Polsce było o niej głośno za sprawą pilotażowego projektu „Schulstrasse” (ulica szkolna), zmieniającego organizację ruchu w pobliżu wybranych szkół. Pomiędzy godziną 7:45 a 8:15 wprowadzono zakaz ruchu pojazdów na ulice, przy których znajdują się szkoły. Pozwoliło to dzieciom bezpiecznie i spokojnie dojść do budynku, bez konieczności przepychania się między co chwilę zatrzymującymi się i odjeżdżającymi pojazdami. Rozwiązanie było na bieżąco oceniane i analizowane przez specjalistów z zakresu ruchu drogowego. Po zakończeniu pilotażu kolejne 20 szkół zgłosiło się z prośbą o wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Petra Jens opowie zarówno o sukcesie tego projektu, jak i o swojej codziennej pracy.

Następnym gościem z zagranicy będzie Rob Trapnell, architekt i urbanista z Wielkiej Brytanii. Opowie o projektowaniu bezpiecznych ulic, które są wygodne i funkcjonalne dla wszystkich mieszkańców. Dowiemy się jak obecne w Polsce problemy infrastrukturalne rozwiązano w angielskim Bristolu. Wyzwania dla miast takie jak: smog, starzenie się społeczeństwa, migracja, automatyzacja miejsc pracy i związane z nią konsekwencje przedstawi Justyna Król z Pracowni Miejskiej w Koninie. O transporcie samochodowym i związanym z tym smogiem opowie także Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego. Oddział Mazowiecki Klubu opracował miejskie postulaty transportowe z rekomendacjami dla polskich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, które pozwalają urzędnikom już teraz podejmować działania poprawiające jakość powietrza. Postulaty podpisało kilkanaście organizacji pozarządowych z całej Polski.

Wśród kolejnych prelegentów należy wymienić Łukasza Zboralskiego – dziennikarza, redaktora naczelnego portalu brd24.pl zajmującego się kompleksowo tematyką bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz Michała Beima – eksperta Instytutu Sobieskiego ds. transportu kolejowego i planowania przestrzennego. Ponadto o projektowaniu miasta dla seniorów opowie Rafał Moczkodan. Będzie można też posłuchać prelekcji Macieja Mycielskiego – architekta i urbanisty – współtwórcę rozwiązań dla nowej dzielnicy Gdynia Zachód. Skutecznie zastosował nowatorskie narzędzia do konsultacji społecznych, które umożliwiają planistom rozwiązać skomplikowane problemy organizacji przestrzeni publicznej, w tym także te, wynikające ze sprzecznych problemów różnych środowisk.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 20 maja 2019 roku w godzinach 11:00-15:00 w sali sesyjnej Ratusza przy ul. Jezuickiej 1. Wstęp wolny.

Program

11:00

Powitanie – Prezydent Miasta Bydgoszczy

11:20-11:50

Wyzwania dla pieszych: Petra Jens – pełnomocniczka władz miasta Wiednia

ds. mobilności pieszej (Wiedeń)

11:50-12:20

Wyzwania dla bezpieczeństwa drogowego: Rob Trapnell – architekt i urbanista, współautor przekształceń angielskich miast (Bristol / Edynburg / Toruń)

12:20-12:40

Wyzwania dla przyszłości: Justyna Król – właścicielka Pracowni Miejskiej projektującej innowacje dla samorządów (Konin)

12:40-13:00

Wyzwania dla mediów: Łukasz Zboralski – redaktor naczelny portalu

o bezpieczeństwie ruchu drogowego BRD24.pl (Warszawa)

13:00

Przerwa kawowa

13:30-13:50

Wyzwania dla kolei miejskich: Michał Beim – ekspert Instytutu Sobieskiego

ds. transportu kolejowego i planowania przestrzennego (Poznań)

13:50-14:10

Wyzwania dla samorządów: Urszula Stefanowicz – koordynatorka projektów Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego (Warszawa)

14:10-14:30

Wyzwania dla projektantów: Rafał Moczkodan – lingwista oraz współzałożyciel firmy Idea Spin zajmującej się projektowaniem innowacji i procesami kreatywnymi (Toruń)

14:30-14:50

Wyzwania dla konsultacji społecznych: Maciej Mycielski – architekt-urbanista,

szef pracowni Mycielski Architecture & Urbanism MAU (Leuven / Bruksela / Warszawa)

14:50-15:00

Podsumowanie

 

materiały nadesłane: Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

Reklama