Jak ma wyglądać hala targowa?

Magdalena Jabłońska
,

Znamy wstępne rekomendacje powołanych przez prezydenta ekspertów dotyczące zagospodarowania i przyszłych funkcji hali targowej. Ostateczną propozycję komisja przedstawi do końca sierpnia. Wtedy też rozstrzygnięty zostanie konkurs dla studentów i absolwentów na wykonanie projektu zagospodarowania hali.

W kwietniu ratusz prosił mieszkańców o zgłaszanie pomysłów związanych z określeniem nowego przeznaczenia hali. Zgłoszone propozycje przekazał komisji eksperckiej, która pracuje nad przyszłymi funkcjami zabytkowego obiektu. Na konferencji prasowej w ratuszu (17 sierpnia) przedstawiciele komisji – Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i prof. Dariusz Markowski, przewodniczący Rady ds. Estetyki Miasta przedstawili propozycje komisji.

– Naszym zdaniem hala powinna zawierać w sobie dwie funkcje: handlową i gastronomiczną. Jeśli mówimy o handlu to dedykowanemu lokalnym producentom żywności i produktom regionalnym. Chcemy też by we wnętrzach hali odbywały się cykliczne targi tematyczne np. staroci, mody, czy sztuki i designu – mówiła Anna Rembowicz.

Przechwytywanie 7Komisja proponuje też w ramach funkcji gastronomicznej wiele różnorodnych punktów i jednolicie urządzoną przestrzeń konsumpcyjną.

Miasto dysponuje już gotowym projektem budowlanym remontu konserwatorskiego, a w październiku br. planuje ogłoszenie przetargu na roboty. Kolejnym etapem będzie wyłonienie – w drodze otwartego konkursu – podmiotu, który będzie obiektem zarządzał. Koncepcja, którą przedstawi będzie podstawą do stworzenia planu zagospodarowania wnętrza hali.

Reklama